ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

Spotkanie przewoźników w Białowieźy - relacja
08.07.2005 16:35

2 lipca 2005 r. w Białowieży odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowych przewoźników drogowych. W spotkaniu uczestniczyło wielu przewoźników z regionu podlaskiego oraz z innych regionów kraju.

Spotkanie podzielono na dwie części. Pierwsza - oficjalna poświęcona była dyskusji na aktualne tematy transportowe, szczególnie związane z sytuacją, jaka wytworzyła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, natomiast druga była już tylko rekreacyjna.

W dyskusji podczas pierwszej części spotkania udział wzięli posłowie do Sejmu RP działający w Komisji Infrastruktury: Michał Kaczmarek, Andrzej Fedorowicz, Edward Maniura oraz Piotr Kozłowski. Ze strony Rządu uczestniczył Główny Inspektor Transportu, Seweryn Kaczmarek. W spotkaniu udział wzięli ponadto: przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury - Krzysztof Lewczak, przedstawiciel senatora Krzysztofa Jurgiela, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W dyskusji uczestniczył rownież gość z Wielkiej Brytanii - przedstawiciel angielskiego zrzeszenia przewoźników drogowych Mike Freeman.

Dyskusja zdominowana została informacjami o toczących się w Sejmie RP pracach nad nowymi uregulowaniami w zakresie prawa związanego z transportem a dotyczącymi kilku ustaw:
1. Ustawy o zmianie ustawy o Transporcie Drogowym.
2. Ustawy o zmianie Ustawy o Drogach Publicznych.
3. Ustawy o zmianie Ustawy o Autostradach Płatnych.
4. Ustawy o Tachografach Cyfrowych.

Dyskusja była bardzo żywa, a przewoźnicy bardzo zainteresowani aktualnymi pracami Parlamentu. Posłowie przedstawiali te działania, stwierdzając, że mimo różnic politycznych (należą do różnych partii) w Komisji Infrastruktury, działają na rzecz przewoźników ponad podziałami partyjnymi. Jest bardzo duża szansa, że jeszcze podczas obecnej kadencji Parlamentu uda się uchwalić wymienione wyżej ustawy, które rozwiązują szereg problemów ważnych dla przewoźników drogowych.
Posłowie podkreślali ważną rolę, jaką w pracach nad tymi ustawami spełniają przedstawiciele środowiska przewoźników wskazując na ZMPD.
Przewoźnicy byli również bardzo zainteresowani tym, jak podobne problemy są rozwiązywane w Anglii. Kierowano więc wiele pytań do Mike'a Freemana - angielskiego gościa, który na nie wyczerpująco odpowiadał.
W tej części spotkania zostały przedstawione również ciekawe prezentacje dotyczące systemu jakości ISO, HCCP, tachografu cyfrowego oraz ubezpieczeń transportowych.

Dyskusja przeniosła się na drugą nieoficjalną część spotkania, która połączona była ze zwiedzaniem stoisk sponsorskich oraz występami artystycznymi i muzycznymi. Przewoźnicy, którzy przybyli na spotkanie ze swoimi najbliższymi, korzystając z tej okazji bawili się do późnych godzin.

Opr. ZMPD/DT/TW

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6061527    Partner - giełda transportowa TimoCom