ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

KE: debata Komisji EMPL o delegowaniu pracowników

Debacie na temat przygotowanych przez Komisję Europejską propozycji zmian w Dyrektywie o delegowaniu pracowników (PWD) poświęcone było zorganizowane w Parlamencie Europejskim posiedzenie Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, które odbyło się 16 lutego br. To jeden z najważniejszych dla branży transportowej aktów prawnych, którym zajmować będzie się w tym roku PE.

W trakcie posiedzenia poświęconego wyłącznie PWD, sprawozdawczynie: Agnes Jongerius (NL) i Elisabeth Morin-Chartier (FR) zaprezentowały propozycje zmian w dokumencie KE, podkreślając, iż ich zadaniem było znalezienie rozwiązań wykraczających poza podziały na Wschód i Zachód oraz podejście do problematyki delegowania w duchu europejskiej solidarności. W centrum tej legislacji ma znaleźć się pracownik, który będzie wiedział, jakie przysługuje mu wynagrodzenie i jakie ma prawa. Podkreślono, iż dyrektywa poprzez wynagrodzenie rozumie jego wszystkie składniki obowiązujące w danym państwie członkowskim, ale ich ostateczne zdefiniowanie należeć będzie już do poszczególnych krajów.

Sprawozdawczynie odniosły się również do uwag przeciwników dyrektywy (głos zabrali między innymi polscy eurodeputowani – Kosma Złotowski i Czesław Hoc z ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów), podnoszących argument, iż nowe propozycje KE to są szkodliwe dla wolnego rynku i stworzą ponownie podziały w Europie. Równocześnie zdaniem krytyków dyrektywy, prawdziwym problemem UE nie jest dziś delegowanie, tylko praca nierejestrowana. Tymczasem nowa legislacja nie tylko nie rozwiązuje tego problemu, ale wręcz może go pogłębiać, gdyż tak naprawdę uderza jedynie w uczciwe przedsiębiorstwa, które prowadzą legalną działalność w UE. Pojawił się także argument, że pracownicy delegowani z krajów o niższych płacach stanowią tylko 0,2 % ogółu zatrudnionych w krajach o wyższej płacy, a co za tym idzie poruszany jest problem o marginalnym znaczeniu do europejskiego rynku. Jednakże zdaniem sprawozdawczyń argumenty liczbowe mogą być zwodnicze, gdyż daje się je różnie interpretować.

Sporo miejsca w trakcie dyskusji poświęcono także międzynarodowemu transportowi drogowemu. Z uwagi na wysoką mobilność wskazany jest on w dyrektywie jako sektor o wyjątkowej specyfice, a co za tym idzie - kwestie delegowania powinny zostać uregulowane w ramach odrębnego prawodawstwa. Zdaniem obecnego podczas posiedzenia przedstawiciela Komisji Europejskiej – F. Pereiry z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, zapis ten wcale nie oznacza, iż PWD nie ma do niego zastosowania. Jego zdaniem jest oczywistym, iż delegowanie nie może objąć tranzytu, ale już np. w przypadku kabotażu KE widzi jego zastosowanie. Stosowne uściślenia tych kwestii znajdą się w propozycji przygotowywanego właśnie „Pakietu Drogowego”. Część obecnych na sali posłów z krajów „starej Unii” podnosiło w dyskusji na temat transportu także problem firm „letter-boxów” oraz kierowców koczujących nocami na parkingach, z dala od domów. Inni wskazywali na liczne ich zdaniem praktyki nieuczciwej konkurencji poprzez zaniżanie płac kierowców.

Przebieg dyskusji ponownie pokazał wyraźny podział na zwolenników i przeciwników dyrektywy, przebiegający równolegle do granic starej i nowej UE. Jednocześnie po raz kolejny wybrzmiały w niej głosy postulujące zrównanie transportu z innymi dziedzinami gospodarki, a tym samym poddanie go wszystkim obostrzeniom wynikającym z zapisów PWD. Oczywiście na takie zasady nie ma przyzwolenia ze strony ZMPD, a stanowisko to popiera szerokie grono naszych partnerów reprezentujących zrzeszenia transportowe z kilkunastu krajów Europy. Wspólnie będziemy kontynuować starania o zablokowanie tych niekorzystnych zapisów.

Ostateczny termin zgłaszania poprawek do propozycji zmian w dyrektywie wyznaczony został na dzień 28 lutego, a ostateczne przyjęcie dokumentu zaplanowano na 12 lipca 2017 r.

Opr. ZMPD/PSz

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6061526    Partner - giełda transportowa TimoCom