ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

I posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

Przedstawiamy poniżej komunikat MIB

27 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego. Zespół został powołany na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego zgłoszony  8 grudnia 2016 r.

Do zadań Zespołu należy wypracowanie rozwiązań korzystnych dla branży transportu drogowego, która ma strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Obradom przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców transportu drogowego przedstawili propozycje spraw koniecznych do rozwiązania przez Zespół. Podczas posiedzenia zostały podjęte ustalenia dotyczące przyjęcia regulaminu Zespołu, wyboru współprzewodniczących, którzy będą rotacyjnie prowadzić posiedzenia oraz trybu powołania składu Zespołu.

Postanowiono, że w pracach Zespołu weźmie udział po dwunastu przedstawicieli pracodawców oraz strony związkowej. Uczestnicy spotkania zostali zobowiązani do pisemnego wskazania przedstawicieli reprezentujących organizacje pracodawców oraz związków zawodowych pracowników. Ustalono, że kolejne spotkanie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego odbędzie się ciągu 3 tygodni.

***


Przypomnimy, że Zespół został utworzony m.in. dzięki inicjatywie ZMPD. Przedstawicielem  ZMPD w Radzie Dialogu Społecznego jest prezes Jan Buczek.

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6115858    Partner - giełda transportowa TimoCom