ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

KE: dialog o transporcie drogowym bez porozumienia

29 marca br. odbyło się w Brukseli kolejne posiedzenie Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego – Transport Drogowy przy Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel ZMPD.

Jednym z głównych tematów spotkania była prezentacja stanu prac Komisji Europejskiej w zakresie rewizji Dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, przeprowadzona przez przedstawiciela Wydziału ds. Transportu Drogowego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu (DG MOVE). Działania w tym zakresie zostały podjęte przez KE jeszcze w 2012 r., a celem nowego prawodawstwa jest eliminacja braków i niedoskonałości zidentyfikowanych w procesie jej funkcjonowania. W szczególności dotyczą one poprawienia programu szkoleń zgodnie z potrzebami kierowców i wyzwaniami sektora (nowe zmiany technologiczne, bezpieczeństwo na drodze, zasady ekonomicznej jazdy), eliminacji trudności związanych z uznawaniem szkoleń przeprowadzonych w poszczególnych krajach członkowskich, niejasności w interpretacji niektórych zapisów oraz zgodności z innymi aktami prawnymi UE.

Celem KE jest, aby obecna rewizja cechowała się minimalnym, niezbędnym poziomem interwencji, który nie wpłynie negatywnie na budżety krajów członkowskich oraz dotychczasowe obciążenia administracyjne. Równocześnie zmiany w dyrektywie powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz ułatwić wolny przepływ zawodowych kierowców pomiędzy krajami członkowskimi. Wśród szczegółowych problemów wymagających rozwiązania znalazła się kwestia kodu 95, umieszczanego na prawie jazdy. Ponieważ było to niemożliwe w przypadku szkolenia kierowcy w innym państwie niż to, którego jest rezydentem (i które wydaje prawo jazdy), nowa propozycja określa, że może być on umieszczany także na karcie kwalifikacji kierowcy.

Pracodawcy postulowali także ustalenie 18 lat jako minimalnego wieku uprawniającego do pracy kierowcy, gdyż w przeciwnym wypadku grozi to odpływem wyszkolonych, młodych pracowników do innych sektorów, co dodatkowo pogłębi problemy branży z niedostatkiem wykwalifikowanej kadry. Strona związkowa natomiast zwróciła uwagę, iż zależy jej, aby szkolenia były realizowane w godzinach pracy i bez konieczności brania urlopu oraz aby ich jakość odzwierciedlała ponoszone koszty.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z proponowanymi przez Komisję Europejską narzędziami dla wspierania przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego. Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia zaprezentowali założenia programu wspierającego szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, a reprezentantka Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) przy KE przybliżyła Program COSME, którego celem jest pobudzanie międzynarodowej współpracy przedsiębiorców oraz finansowe wspieranie tworzenia i rozwoju europejskich firm.

Przedstawiciel DG MOVE omówił postępy prac nad Pakietem Mobilności, jaki zaprezentowany będzie pod koniec maja 2017 r. Szef Wydziału ds. Transportu Drogowego Eddy Liegeois pozostał oszczędny w słowach, jeśli chodzi o ostateczny kształt propozycji Komisji Europejskiej, podkreślając jednak, iż w ramach prowadzonych prac przyjęto założenie, że transport międzynarodowy jest co do zasady objęty zasadami delegowania, a zadaniem KE będzie jedynie określenie szczegółów stosowania w praktyce. Podczas dyskusji przeprowadzonej po zakończeniu prezentacji strona związkowa wyraziła duże rozczarowanie kierunkiem prac Komisji, która ich zdaniem nie bierze pod uwagę interesów pracowników, a co za tym idzie - nie znajdzie u nich poparcia dla swoich propozycji.

Opr. ZMPD/PS

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6114368    Partner - giełda transportowa TimoCom