ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

Transport płaci za drogi z nawiązką

Przewoźnicy, poprzez opłaty za korzystanie z dróg oraz podatki w paliwie i pobierane od zarejestrowanych samochodów, pokrywają około 130 proc. kosztów ponoszonych przez kraje członkowskie na budowę i utrzymanie infrastruktury oraz tych związanych ze stratami wynikającymi z zanieczyszczenia środowiska oraz skutków hałasu.

Jednym z aktów prawnych, który zostanie objęty zmianami w ramach przygotowywanego właśnie przez Komisję Europejską tzw. pakietu mobilności będzie dyrektywa o eurowiniecie, dotycząca pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Temu, jak - zdaniem przewoźników – powinien wyglądać system płatności za przejazdy na europejskich drogach, poświęcone było zorganizowane 10 maja 2017 r. seminarium IRU – „EU road freight pays its way?”.

Okazją do zorganizowania spotkania było opublikowanie przez instytut badawczy CE Delft z Holandii badania poświęconego analizie wydatków, jakie ponoszą obecnie firmy transportowe na rzecz państw członkowskich. Jego wyniki pokazują jednoznacznie, że przewoźnicy, poprzez bezpośrednie opłaty za korzystanie z dróg oraz podatki w paliwie i te pobierane od zarejestrowanych samochodów, pokrywają około 130 proc. kosztów ponoszonych przez kraje członkowskie na budowę i utrzymanie infrastruktury oraz tych związanych ze stratami wynikającymi z zanieczyszczenia środowiska oraz skutków hałasu.

Zdaniem IRU dane te wskazują, że transport drogowy z nawiązką pokrywa koszty związane ze swoją działalnością i trudno znaleźć uzasadnienie dla dalszego podnoszenia opłat dla europejskich przewoźników. Wszelkie ewentualne tego typu działania w przyszłości muszą być oparte o zasadę sprawiedliwości, zgodnie z którą każdy użytkownik pokrywa część kosztów adekwatną do swojej działalności. „Karanie” transportowców jako domniemanych sprawców wszystkich problemów (korki, hałas, emisja CO2) byłoby praktyką zaburzającą zasady uczciwej konkurencji między środkami transportu.

IRU postuluje również, aby przychody uzyskiwanie z podatków i opłat przeznaczane były bezpośrednio na rozwój infrastruktury transportowej – nie tylko autostrad i dróg, lecz także bezpiecznych parkingów i zaplecza dla kierowców. Jeśli bowiem oczekuje się, że branża ma ponosić większe koszty niż te które generuje, powinna być także większym beneficjentem prowadzonych inwestycji. Zdaniem IRU nie do przyjęcia jest natomiast przeznaczanie tych środków na wspieranie innych rodzajów transportu.

Opr. ZMPD/PS

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6114368    Partner - giełda transportowa TimoCom