ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

Komisarz Violeta Bulc: trzeba pamiętać o specyfice transportu

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki. Do udziału w spotkaniu zaproszona została Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc, która wyjaśniła cele, jakie przyświecały założeniom Pakietu Mobilności.

Z uwagi na to, że propozycja Komisji Europejskiej nie ma mocy wiążącego aktu prawnego, a o jej ostatecznym kształcie zadecydują wspólnie Parlament i Rada UE, spotkanie miało formę debaty, podczas której rozmawiano na temat poszczególnych zapisów Pakietu. Przypomnijmy, że podobne spotkanie odbyło się na początku czerwca w Radzie UE i wywołało ożywioną dyskusję, podczas której kilkanaście państw członkowskich, w tym Polska, wypowiedziało się bardzo krytycznie na temat części zaproponowanych w Pakiecie Mobilności zapisów, w tym przede wszystkim zasad objęcia transportu zasadami delegowania pracowników.

Komisarz Bulc zaznaczyła, iż Europa potrzebuje bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego, którego transport jest kluczowym elementem. W jej opinii zachowanie status-quo dotyczące tej branży nie jest możliwe, a KE stara się znaleźć rozwiązania, które z jednej strony zapewnią lepsze poszanowanie praw pracowników, z drugiej zaś nie doprowadzą do fragmentaryzacji rynku. Komisarz Bulc zapowiedziała walkę z nielegalnymi praktykami (np. firmy-skrzynki pocztowe), ograniczenie biurokracji i administracji, uproszczenie zasad kabotażu czy większą elastyczność w planowaniu czasu pracy kierowców. Zaznaczyła także, że według Komisji nie ma podstaw, aby transport nie był objęty zasadami delegowania, w tym płacy minimalnej, choć należy w tym zakresie uwzględnić jego specyfikę.

Zabierający głos w imieniu Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Wim van de Camp zwrócił uwagę, iż wobec silnego sprzeciwu wielu krajów członkowskich istnieje zagrożenie dla terminu przyjęcia Pakietu (powinno to nastąpić jeszcze w tej kadencji PE). Wyraził także wątpliwości dotyczące zbyt długiego czasu przewidzianego na kabotaż (pięć dni bez limitów liczby operacji). Problem zagwarantowania skuteczniejszych kontroli oraz lepszego egzekwowania przepisów podniosła reprezentująca socjalistów Christine Revault d'Allonnes.  Zwróciła również uwagę na brak zasad odpoczynku dla kierowców samochodów poniżej 3,5 tony. Dla Robertsa Zile’a z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) niejasne było pojęcie „domu” kierowcy i związany z tym obowiązek powrotu do niego co trzy tygodnie. Reprezentujący liberałów Pavel Telicka (ALDE) był rozczarowany faktem, że Pakiet Mobilności nie wprowadził zasad mających na celu dalszą liberalizację i konkurencyjność rynku.

Aktywnym uczestnikiem dyskusji była m.in. Elżbieta Łukacijewska (EPP). Zwróciła uwagę na kwestię braku bezpiecznych parkingów oraz infrastruktury hotelowej. Podniosła także poruszaną często w Brukseli przez przedstawicieli ZMPD kwestię odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub zniszczenie ładunków pozostawionych przez kierowców udających się na tygodniowy odpoczynek poza kabiną pojazdu oraz problem z ich ubezpieczeniem. Zaznaczyła także, iż wprowadzenie zasad delegowania i związane z tym wymogi formalne to dodatkowe obciążenie dla firm transportowych.

Opr. ZMPD Bruksela/Piotr Szymański

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6061528    Partner - giełda transportowa TimoCom