ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

Debata EKES o dyrektywie o delegowaniu

Klikniecie na zdjęcie uruchomi zapis dźwiękowy wystąpienia prezesa ZMPD.

30 sierpnia w Brukseli odbyło się posiedzenie Sekcji ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), czyli organu Unii Europejskiej reprezentującego interesy pracodawców i pracowników w Europie.
W wydarzeniu uczestniczyła delegacja ZMPD w składzie prezes Jan Buczek, dyr. Joanna Popiołek oraz przedstawiciel ZMPD przy UE – Piotr Szymański.

Celem spotkania było przeprowadzenie debaty wspierającej proces opracowania przez EKES opinii dotyczącej zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów o objęciu transportu drogowego zasadami delegowania oraz zmian w regulacjach dotyczącym okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz czasu pracy. Do udziału w wydarzeniu zaproszono grono ekspertów i praktyków z sektora transportu, a jednym z prelegentów był prezes J. Buczek.

W pierwszej części spotkania członkowie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wśród nich Janusz Pietkiewicz – wiceprezydent Pracodawców RP, wysłuchali oceny propozycji zawartych w Pakiecie Mobilności z perspektywy pracowników (Robert Parillo – przewodniczący Europejskiej Federacji Pracowników Transportu - ETF) oraz pracodawców (Matthias Maedge – stały delegat IRU przy UE). Ich uzupełnieniem była prezentacja wyników badania na temat funkcjonowania firm transportowych w Europie, przeprowadzonego przez francuski instytut badawczy – Comite National Routier. Jego przedstawiciel Alex Ugurlu przedstawił zmiany, jakie nastąpiły na rynku przewozów drogowych w UE od czasu akcesji nowych krajów członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badania wykazały, w jakim zakresie firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, zdominowały europejski sektor transportu, zdaniem niektórych kosztem przewoźników z Francji, która z 3. pozycji spadła do drugiej dziesiątki.

W drugiej części spotkania głos zabrali reprezentanci służb kontroli oraz policji belgijskiej, którzy przedstawili liczne, według nich, przypadki łamania przepisów socjalnych i bezpieczeństwa przez kierowców i przewoźników z krajów tzw. nowej UE. Przeciwwagę dla ich prezentacji stanowiły wystąpienia przedstawicieli organizacji przewoźników – Vojtecha Hromira, sekretarza generalnego czeskiego zrzeszenia Cesmad Bohemia oraz prezesa ZMPD Jana Buczka. Obaj prelegenci wykazali liczne wady propozycji KE, dotyczącej objęcia kierowców zasadami dyrektywy o delegowaniu (PWD), podkreślając jednocześnie, że do rozwiązywania problemów branży należy stosować metody adekwatne do specyfiki sektora transportu drogowego, które nie będą negatywnie wpływać na zasadę swobodnego świadczenia usług na rynku europejskim.

Zdaniem V. Hromira objęcie transportu zasadami delegowania może doprowadzić do niekontrolowanego rozwoju samozatrudnienia jako sposobu omijania przepisów socjalnych. Zarzucił on również przedstawicielom krajów Europy Zachodniej, iż zjawiska, z którymi próbuje się obecnie walczyć, takie jak kierowcy-nomadzi czy firmy „skrzynki-pocztowe”, to zjawiska stworzone przez podmioty z Europy Zachodniej, za których nadużycia nie mogą teraz płacić uczciwe firmy z naszej części Europy. Bardzo silne w swojej wymowie było wystąpienie prezesa Buczka, który podkreślił, że Zrzeszenie reprezentuje firmy szanujące swoich pracowników, a przytaczane przez związki zawodowe przypadki łamania prawa, skoro są znane, powinny znajdować swoje zakończenie w sądzie. Oprócz krytyki pomysłów objęcia transportu międzynarodowego zasadami dyrektywy o delegowaniu, prezes Buczek wykazał między innymi brak możliwości wdrożenia propozycji Komisji Europejskiej dotyczących odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu, czy też obowiązku powrotu do bazy co 3-4 tygodnie. Zdaniem prezesa fakt, że w Europie występuje ewidentny brak odpowiedniej infrastruktury parkingowej i hotelowej powoduje, iż pomysły KE doprowadzą do wyparcia z rynku polskich przewoźników, którzy będą mieli do wyboru między wysokimi karami za łamanie przepisów, albo ryzykiem utraty lub zniszczenia ładunku, który - pozostawiony bez nadzoru - nie będzie objęty odszkodowaniem. Przytoczył również wyniki ankiety przeprowadzonej przez ZMPD wśród polskich kierowców, które wykazały, że w zdecydowanej większości są przeciwnikami narzucania im odbioru odpoczynku poza pojazdem oraz opowiadają się za pozostawieniem kierowcy prawa wyboru takiego miejsca. Wbrew opinii głoszonej przez europejskie związki zawodowe, nasi kierowcy są także zwolennikami możliwości kumulacji czasu z 3 skróconych odpoczynków tygodniowych i odbioru pełnego odpoczynku w skumulowanej formie po 4 tygodniu pracy.

Wystąpienia prelegentów zakończyły się dyskusją z udziałem zgromadzonych na sali przedstawicieli EKES. Pokazała ona, że także wśród pracodawców z krajów „starej Unii” nie ma jednoznacznej zgody na nowe pomysły KE. O ile bowiem zamiar objęcia delegowaniem przewozów kabotażowych, jako działalności o charakterze krajowym, znajduje wśród nich duże poparcie, zastosowanie PWD do branży transportowej budzi już ich spore wątpliwości. 

Spotkanie w EKES, choć służyło przede wszystkim wypracowaniu opinii tego organu wobec propozycji KE, okazało się więc także niezwykle ważne w kontekście budowania szerszego grona sprzymierzeńców w walce o ochronę branży przed protekcjonistycznymi zakusami niektórych państw UE. Jak podsumował przedstawiciel IRU, jesteśmy przeciwni łamaniu prawa i wykorzystywaniu pracowników, ale bazą do dyskusji nie mogą być slogany czy pojedyncze nieprawidłowości. Konieczne są konkretne dane liczbowe, których dotychczas nikt jednak nie był w stanie pokazać.

Opr. ZMPD/PS

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6071100    Partner - giełda transportowa TimoCom