ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

Czechy: delegowanie w transporcie

Republika Czeska z dniem 1 kwietnia 2017 r.  wprowadziła przepisy ustawy 93/20017 będącej transpozycja dyrektywy Rady 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 / WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej poprzez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym.
Od dnia 1 kwietnia 2017 r., wprowadzono obowiązek pracodawcy z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, który delegował pracownika do pracy tymczasowo w Republice Czeskiej w ramach międzynarodowego świadczenia usług, do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie  w miejscu pracy, które mają być przetłumaczone na język czeski. Dokumentem tym może być  umowa o pracę lub podobna umowa zawarta między delegowanym pracownikiem a pracodawcą ogólnie, zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym zwykle działa pracownik delegowany lub inne pisemne potwierdzenie pracodawcy, dotyczące faktu, że oddelegowany pracownik podjął pracę z tym pracodawcą. Obowiązek ten dotyczy wszystkich delegowanych pracowników, w tym pracowników działających w transporcie drogowym.
Organy kontroli pracy, tzn. Państwowa Inspekcja Pracy i Regionalne Inspektoraty Pracy, są uprawnione do przeprowadzania inspekcji w celu udowodnienia, czy obowiązek ten jest przestrzegany. Zainteresowani (kierowcy) mogą być zobowiązani do przedstawienia odpowiednich dokumentów w języku czeskim. W przypadku, gdy dokumenty te nie zostaną przedstawione organom kontroli, na przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników może być nałożona grzywna w wysokości  500 000 CZK.
W przypadku, gdy pracownik nie jest obywatelem Republiki Czeskiej (lub innego państwa członkowskiego) ale przebywa na terytorium Republiki Czeskiej w celu świadczenia usług, może być zobowiązany przez organy kontroli pracy do złożenia potwierdzenia pobytu, który w przypadku delegowania pracownika w ramach świadczenia usług może być wydany przez upoważniony organ w innym państwie członkowskim.
Dodatkowe informacje dotyczące delegowania pracowników na teren Czech dostępne są na stronie Inspekcji pracy ( także w języku polskim):


http://www.suip.cz/polskie-dokumienty/

Opr. ZMPD/DTR/ACH

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6114350    Partner - giełda transportowa TimoCom