ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

Delegowanie w transporcie – jest czas na dalsze negocjacje

Delegowanie w transporcie – zyskaliśmy czas na dalsze negocjacje 
 
23 października 2017 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady UE z udziałem ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia, dotyczące nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Podczas obrad Rady uzgodniono, że – z uwagi na specyfikę branży – międzynarodowy transport drogowy zostanie objęty szczególnymi rozwiązaniami prawnymi, czyli tzw. lex specialis. Propozycje rozwiązań zostały przedstawione przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. w dokumencie o nazwie Pakiet Mobilności (o tym, co zawiera Pakiet Mobilności – poniżej). Nie dotyczy to tranzytu, którego delegowanie nie obejmuje.

Nie oznacza to jednak, że transport drogowy przestał podlegać obowiązującym zasadom delegowania. Nadal jego funkcjonowanie opiera się na dyrektywie z 1996 roku oraz dyrektywie wdrożeniowej 2014/67/WE. To właśnie na podstawie tych przepisów kraje członkowskie mają możliwość tworzenia własnych zasad delegowania. Tak zrobili m.in. Niemcy i Francuzi, wprowadzając przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla kierowców transportu międzynarodowego (odpowiednio przepisy MiLoG i Loi Macron).

Dlaczego posiedzenie Rady było tak ważne z punktu widzenia przewoźników? Otóż istniało niebezpieczeństwo objęcia międzynarodowego transportu drogowego nowelizowanymi właśnie przepisami o delegowaniu, dużo bardziej niekorzystnymi dla transportu niż aktualnie obowiązujące. Tak się na szczęście nie stało.

Podsumowując: międzynarodowy transport drogowy nadal podlega przepisom o delegowaniu pracowników, ale wyłącznie na dotychczasowych zasadach. Dalsza dyskusja na temat zakresu stosowania delegowania w transporcie będzie kontynuowana już przez ministrów transportu w ramach negocjacji nad Pakietem Mobilności. Takie rozwiązanie daje przewoźnikom międzynarodowym, w tym oczywiście także nam, czas na rozmowy i dalszą pracę nad jak najlepszymi rozwiązaniami dla branży.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest na tym polu niezwykle aktywne. Już od ponad czterech lat przedstawiciele ZMPD przekonują krajowych i europejskich decydentów o konieczności odrębnego traktowania przewozów międzynarodowych. Kierowca nie jest przedstawicielem zawodu, którego istotą jest przebywanie miesiącami na terenie innego kraju (jak chociażby specjaliści od budownictwa czy opiekunki osób starszych).

Wielowątkowa aktywność ZMPD w tej kwestii obejmuje dziesiątki spotkań z przedstawicielami administracji państwowej, regularne organizowanie konferencji i debat, podczas których prezentowane jest krytyczne stanowisko wobec działań niektórych państw Europy Zachodniej; liczne protesty w Brukseli, a także zawiązywanie ponadnarodowych sojuszy z przedstawicielami przewoźników z państw podobnie jak Polska zaniepokojonych dużą i niekorzystną dynamiką zdarzeń.

ZMPD utworzyło, jako jedyna organizacja przewoźników z naszego kraju, specjalne przedstawicielstwo w Brukseli. Zadaniem przedstawicielstwa ZMPD jest przede wszystkim lobbowanie na rzecz swobodnego przepływu usług na terenie UE oraz monitoring bieżących prac w Komisji Europejskiej, Parlamencie i Radzie. Dzięki temu ZMPD może na bieżąco śledzić i reagować na kolejne, niekorzystane dla branży propozycje. Niezwykle ważny jest także bezpośredni kontakt z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy z uznaniem wypowiadają się na temat merytorycznego przygotowania uczestniczących w regularnych z nimi spotkaniach przedstawicieli ZMPD.

Pakiet Mobilności ogłoszony przez Komisję Europejską 31 maja 2017 r. zawiera następujące propozycje zmian prawnych:

Delegowanie w transporcie drogowym rzeczy
Projekt określa minimalny okres delegowania (3 dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego), poniżej którego przepisy przyjmującego państwa członkowskiego dotyczące minimalnych stawek płacy oraz płatnego rocznego urlopu nie mają zastosowania w odniesieniu do międzynarodowych przewozów transportu drogowego. Ten próg czasowy nie ma zastosowania do przewozów kabotażowych, które w całości będą objęte przepisami o delegowaniu. 

Czas pracy kierowców
W planowanej zmianie rozporządzenia 561/2006, dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych, Komisja jednoznacznie precyzuje, że odpoczynek trwający ponad 45 godzin nie będzie mógł odbywać się w pojeździe. Takie odpoczynki mają być odbierane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w odpowiednie miejsce do spania i pomieszczenia sanitarne w lokalizacji wybranej przez kierowcę.

Projekt zakłada również, że w ciągu czterech kolejnych tygodni kierowca wykorzysta co najmniej cztery regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 45 godzin i dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku trwające co najmniej 24 godziny.

Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku będzie mógł zostać wykorzystany jedynie z odpoczynkiem trwającym przynajmniej 45 godzin.

• Kabotaż
Komisja Europejska wnioskuje o zasadniczą zmianę rozporządzenia 1072/2009 w zakresie przewozów kabotażowych. Przepisy projektu zezwalają na wykonanie tym samym pojazdem dowolnej liczby przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim lub sąsiadujących państwach członkowskich pod warunkiem, że ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego odbędzie się w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

Najważniejsze działania ZMPD związane z dyrektywą o delegowaniu:

5 października 2017 r. Warszawa. Podpisanie przez ZMPD Deklaracji 22 stowarzyszeń europejskich sprzeciwiających się dyrektywie o delegowaniu.

27 czerwca 2017 r. Bruksela. Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat Pakietu Mobilności. Prezes ZMPD Jan Buczek zaprezentował – bardzo krytyczny wobec propozycji KE – punkt widzenia przewoźników.

16 maja 2017 r. Warszawa. Briefing prasowy w siedzibie ZMPD „Polski transport w UE – kompromis czy konfrontacja”.

20-21 kwietnia 2017 r. Budapeszt. Międzynarodowe Forum Transportowe z udziałem prezesa ZMPD Jana Buczka oraz innych przedstawicieli najważniejszych organizacji zrzeszających przewoźników z państw Grupy Wyszehradzkiej.

19 grudnia 2016 r. Warszawa. Spotkanie delegacji stowarzyszeń przewoźników międzynarodowych z Czech, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Węgier i Polski w celu wypracowania stanowiska w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych i objęciu nią przewozów międzynarodowych.

14 czerwca 2016 r. Bruksela. Protest europejskich przewoźników drogowych przeciwko narzucaniu francuskich i niemieckich przepisów o płacy minimalnej z udziałem przedstawicieli ZMPD oraz organizacji przewoźników z 12 innych państw: Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier.

31 maja 2016 r. Warszawa oraz stolice 10 innych krajów europejskich. Protest międzynarodowych przewoźników drogowych wobec francuskiej ustawy Loi Macron.

9 maja 2015 r. Bukareszt. Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń przewoźników z Polski (ZMPD), Rumunii, Bułgarii, Węgier i Estonii, poświęcone neoprotekcjonizmowi w Europie i możliwościom dalszych wspólnych działań przeciwko tego typu inicjatywom.

8 maja 2015 r. Bukareszt. Międzynarodowa konferencja poświęcona kwestii równej konkurencji w europejskim transporcie drogowym z udziałem prezesa ZMPD Jana Buczka.   

25 marca 2015 r. Bruksela. Pikieta pod Parlamentem Europejskim przeciwko płacy minimalnej w transporcie z udziałem przedstawicieli pięciu narodowych organizacji przewoźników drogowych z Polski (ZMPD), Rumunii, Czech, Węgier i Litwy.

23 marca 2015 r. Polska. Ogólnopolska akcja protestacyjna „Bronimy miejsc pracy w naszych przedsiębiorstwach”. Na czele Komitetu Protestacyjnego Przewoźników stanął prezes ZMPD Jan Buczek.

4 marca 2015 r. Warszawa. Protest kilkuset przewoźników z całej Polski przed ambasadami Niemiec i Francji przeciwko przepisom narzucającym firmom transportowym stosowanie zagranicznej płacy minimalnej. 

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6061535    Partner - giełda transportowa TimoCom