ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

ZUS: składki po nowemu od 2018 r.

Przypominamy, że od stycznia 2018 r. ruszy nowy sposób opłacania składek na ubezpieczenia i fundusze. Każdy płatnik składek otrzyma indywidualny numer rachunku składkowego, na który będzie co miesiąc jednym przelewem opłacał wszystkie składki. Jeżeli ma długi, to jego wpłaty najpierw pokryją to zadłużenie.

Od 1 stycznia wszystkie składki, bez względu na okres, którego dotyczą, trzeba będzie wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego, przyznany każdemu płatnikowi składek (m.in. przedsiębiorcy, firmie, osobie samozatrudnionej). Informację o numerze nowego rachunku ZUS wyśle listem poleconym, w czwartym kwartale 2017 roku. Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymamy informacji o numerze rachunku składkowego lub zgubimy list, powinniśmy zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Numer rachunku składkowego
Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS (60000002026) i nasz numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Jeśli stwierdzimy, że NIP jest błędny, powinniśmy skontaktować się z ZUS. Zakład sprawdzi dane identyfikacyjne. Jeśli nie mamy numeru NIP (podaliśmy w ZUS inne dane identyfikacyjne), to numer rachunku składkowego zawierać będzie unikalny dla konta płatnika numer nadany przez system ZUS.

Jeden przelew
Przelew na indywidulany numer rachunku składkowego pokryje składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będziemy wykonywać już tylko jeden.

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 roku będziemy musieli wpisać w przelewie, to kwota składki, nadawca, odbiorca płatności i numer rachunku składkowego. Dzięki temu unikniemy popełnienia wielu błędów. Jeśli wpiszemy numer niezgodny ze standardem rachunku bankowego NRB, to system bankowy poinformuje nas, że jest to nieprawidłowy rachunek.
Nie będziemy podawali w przelewie, jakie składki opłacamy i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie kwot składek, które wpiszemy na deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), albo które wpisze ZUS, jeśli jesteśmy zwolnieni z jej przekazywania.
Nie jest istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacamy składki – to będzie jeden zwykły przelew, jakim płaci się np. za gaz czy telefon. Wyjątek stanowić będą niektórzy płatnicy składek, którzy np. zatrudniają nianię – oni otrzymają dwa rachunki, a więc będą robić dwa przelewy. 

Najpierw spłata długów
Jeśli będziemy mieli zaległości w opłacaniu składek, to wpłata najpierw pokryje najstarszą należność, a dopiero potem bieżące składki. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę. Nowe zasady rozliczania składek mogą jednak wpłynąć na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Układ ratalny
Jeśli nie możemy spłacić całego zadłużenia, a chcemy podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego świadczenia, to powinniśmy skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpiszemy, ZUS rozliczy nam wpłaty zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni nam objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

W zawarciu układu ratalnego pomogą doradcy ds. ulg i umorzeń. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale ZUS. Jeśli podpiszemy układ ratalny będziemy spłacać raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będziemy mogli również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobimy to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

Opr. ZMPD/RP

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6115848    Partner - giełda transportowa TimoCom