ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

PE – Pakiet Mobilności: kolejna debata, nadal brak porozumienia

Parlament Europejski nie zwalnia tempa pracy nad Pakietem Mobilności. Po ubiegłotygodniowym cyklu wysłuchań i seminariów zorganizowanych przez Komisję ds. Transportu oraz grupę polityczną EPP, 29 listopada 2017 r. własne seminarium przygotowali europejscy liberałowie zrzeszeni w grupie ALDE. Organizatorem wydarzenia była czeska posłanka Martina Dlabajova, nominowana na sprawozdawcę z zakresu delegowania pracowników w transporcie przez Komisję ds. Zatrudnienia.

Część merytoryczną seminarium zainaugurowała interwencja koordynatora Grupy ALDE w Komisji TRAN i jednocześnie wiceprzewodniczącego PE Pavla Telicki. Czeski deputowany podkreślił znaczenie Pakietu Mobilności jako ważnego narzędzia służącego wyeliminowaniu z sektora transportu licznych nieprawidłowości, z którymi bez wątpienia mamy do czynienia, Zaznaczył jednak, że nie są one oczywiście domeną jedynie firm ze wschodu Europy, a odpowiedzialność rozkłada się tu po równo na wszystkie kraje. Najważniejsze - jego zdaniem – to nie zapominać, że nowe prawodawstwo nie może osiągać postawionych przed nim celów z pominięciem interesów przedsiębiorców transportowych, w szczególności małych i średnich firm. Poseł Telicka zauważył także, że debata nad Pakietem Mobilności jest nacechowana politycznie, a przez to nie bierze do końca pod uwagę realiów panujących w sektorze. Najlepszym tego przykładem jest zaproponowanie progu 3 dni jako okresu wyłączenia z delegowania, podczas gdy przeprowadzone przez Komisję Europejską studium oddziaływania wykazało, że optymalne progi to 5, 7 lub 9 dni. Jego zdaniem jedynie potwierdza to fakt o którym mówi się w Brukseli powszechnie od długiego czasu, iż zmiana ta dokonana została na zamówienie pewnego europejskiego polityka (chodzi oczywiście o Prezydenta Francji Emmanuela Macrona).

Interesy sektora transportu międzynarodowego reprezentowali także zaproszeni na spotkanie w roli prelegentów przedstawiciele duńskich i litewskich przewoźników – Emma Hadrovic z ITD oraz Tomas Garuolis z LINAVA. Warto podkreślić, iż w ramach zacieśnionej w ostatnim czasie współpracy ZMPD i ITD, przedstawiciele obydwu organizacji razem uczestniczą w Brukseli w szeregu spotkań, debat i seminariów, podczas których prezentują wspólną deklarację zawierającą wezwanie do wyłączenia transportu międzynarodowego z zakresu dyrektywy o delegowaniu (PWD), którą do tej pory podpisało ponad 20 zrzeszeń transportowych oraz organizacji biznesowych z 17 krajów UE. Również podczas seminarium ALDE Emma Hadrovic przedstawiła kluczowe wnioski i postulaty zawarte w tym dokumencie, jednoznacznie wykazując całkowite niedostosowanie zapisów nowej dyrektywy do specyfiki sektora transportu.

Przedstawionej przez KE wersji Pakietu Mobilności próbował bronić Jocelyn Fajardo z gabinetu komisarz Violety Bulc. Jego zdaniem przygotowane propozycje są zrównoważone i odpowiadają na kierowane do Komisji postulaty dotyczące konieczności uporządkowania europejskiego rynku transportowego. Wobec faktu, iż zdaniem Komisji Europejskiej dyrektywa o delegowaniu obowiązuje obecnie w transporcie od pierwszego dnia i w pełnym zakresie, według Fajardo Pakiet Mobilności wprowadza faktycznie znaczące ułatwienia dla firm (jako argument podał brak konieczności tłumaczenia dokumentów na poszczególne języki unijne). Jego zdaniem obecna sytuacja, w której tylko kilka państw członkowskich wprowadziło zasady delegowania do sektora transportu drogowego, z czego nieliczne w pełnym zakresie, stwarza problem, który był podnoszony przez wielu uczestników rynku. Nie sprecyzował jednak o kogo dokładnie chodzi i jaka grupa interesu krytykuje fakt, że PWD nie obowiązuje w pełni w całej Europie (z pewnością nie jest to jednak postulat przedsiębiorców). W przypadku delegowania w kabotażu, Komisja pozostaje na stanowisku, że jest to działalność na rynku wewnętrznym innego kraju i w związku z tym musi odbywać się na równych zasadach. Tym samym J. Fajardo po raz kolejny wykazał niekonsekwencję ze strony KE, która odrzucając pomysły pełnej liberalizacji rynku transportowego podkreśla, że zniesienie zasad kabotażowych nie jest możliwe właśnie z uwagi na brak gwarancji uczciwej konkurencji.

Powyższa argumentacja nie przekonała zgromadzonych na sali eurodeputowanych z ALDE, którzy w trakcie dyskusji wypowiadali się dość krytycznie o propozycjach Komisji. Zdaniem części posłów stanowią one wręcz próbę legitymizowania protekcjonistycznych praktyk przyjętych przez niektóre kraje UE. Zwrócono także uwagę, iż do tej pory nie jest znany ostateczny kształt nowej dyrektywy o delegowaniu, a w związku z tym nie można ocenić, jak i czy proponowane w niej nowe, zdecydowanie bardziej restrykcyjne zasady delegowania będą możliwe do zastosowania w transporcie. Kwestia ta została podniesiona m.in. przez posłankę Danutę Jazłowiecką z EPP, ale niestety ponownie pozostała bez odpowiedzi ze strony Komisji.

Opr. ZMPD/Bruksela/PS

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6115851    Partner - giełda transportowa TimoCom