ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

2007-09-06

WRACAMY NA JEDWABNY SZLAKSEKCJA

WRACAMY NA JEDWABNY SZLAK


Od Pekinu do Brukseli;
transport drogowy motorem rozwoju

  27 września wyruszył z Pekinu do Brukseli konwój pojazdów ciężarowych. Każda z pięciu ciężarówek z kontenerami reprezentuje inny kraj, jedna z nich - Polskę i ZMPD.

PEKIN 27 września 2005 r.

  Konwój wyruszył na trasę podczas 3. Konferencji Euro-Azjatyckiej IRU, która odbywa się w Pekinie w dniach 26 - 27 września. Podstawowym celem organizowanych co 2 lata konferencji jest doprowadzenie do odbudowania drogowego pomostu między Europą i Azją.
  Przejazd konwoju odbywa się pod hasłem Od Pekinu do Brukseli; transport drogowy motorem rozwoju.
  Zadaniem konwoju jest praktyczna demonstracja możliwości transportu drogowego towarów na kierunku Wschód - Zachód, a przede wszystkim wykazanie, że transport drogowy jest efektywnym sposobem przewozu towarów między Europą i Azją.
Przejazd powinien udowodnić decydentom, że transport drogowy może być rentowną i efektywną czasowo alternatywą dla transportu dóbr produkowanych w Chinach na rynki w Europie, WNP, Środkowo-Wschodniej Azji i do Stanów Zjednoczonych.
Stanowi praktyczną odpowiedź na zapotrzebowania firm produkujących swoje towary w Chinach, które pragną znaleźć odpowiednią alternatywę dla transportu ze względu na galopujące zatłoczenie portów w Chinach oraz na dramatyczny wzrost taryf w transporcie morskim.

  Uczestnikami konwoju są przewoźnicy z Chin, Kazachstanu, Rosji, Litwy, Łotwy i Polski, wybrani przez narodowe stowarzyszenia. Na 12 000-kilometrowej trasie przejazdu trasie przejazdu zaplanowano przystanki w stolicach kilku państw, w 6 z nich: Astana, Moskwa, Ryga, Wilno, Warszawa (14 października) i Bruksela (17 października) - przeprowadzone będą konferencje prasowe.

  Konwój jest efektem współpracy wielu stowarzyszeń członkowskich IRU. Został zorganizowany z inicjatywy kazachskiego stowarzyszenia przewoźników KazATO, przy poparciu i udziale członków IRU z Chin (CRTA), Łotwy (Latvijas Auto), Litwy (LINAVA), Polski (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce) i Rosji (ASMAP).

Inicjatywa ta spotkała się już z bardzo pozytywnym przyjęciem EKG ONZ, UNESCAP i Amerykańskiej Izby Handlowej. W przesłaniu do jej uczestników, prezydent IRU, Paul LAEREMANS powiedział: "Celem tego konwoju jest wykazanie, że towary mogą być efektywnie przewożone z Chiny do krajów WNP i UE w 1/3 czasu, jaki jest konieczny dla przewozów droga morską. Ponadto konwój stanowi dowód na to, że w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce światowej transport drogowy nie jest już tylko jednym ze środków transportu, ale także niezastąpionym instrumentem produkcji dla przedsiębiorstw i gospodarki".

Podczas ceremonii wyjazdu konwoju, prezes chińskiego stowarzyszenia przewoźników, Yao MINDGE, stwierdził: Wymiana handlowa między Chinami i ich partnerami zagranicznymi stale wzrasta. Musimy korzystać ze wszystkich środków transportu, w tym z usług szybkich i o odpowiedniej jakości przewoźników drogowych, by przewozić towary z Chin do wszystkich krajów Eurazji. Jesteśmy pewni, że konwój Pekin - Bruksela udowodni, iż przewozy komercyjne drogą lądową stanowią realne i odpowiednie rozwiązanie znajdujące się w zasięgu ręki .

ASTANA 30 września 2005 r.

Konwój ma szczególne znaczenie dla transportu drogowego w Kazachstanie w kontekście Nowej Eurazjatyckiej Inicjatywy Transportowej (NELTY), programu, który niedawno został przyjęty przez rząd tego kraju. Celem tego programu jest rozwój kazachskiej części tranzytowego korytarza transportowego do przewozów towarowych z Chin do krajów WNP oraz do Stanów Zjednoczonych.

Podczas konferencji prasowej z okazji przybycia konwoju do Astany - stolicy Kazachstanu - E. Koszanov, kazachski wiceminister ds. Transportu i Komunikacji powiedział: Republika Kazachstanu stara się kontrolować tranzyt drogowy, ponieważ gospodarka Kazachstanu, państwa leżącego w sercu kontynentu eurazjatyckiego, między dynamicznymi rynkami w Europie, we wschodniej i południowo - wschodniej Azji, w dużej mierze zależy od potencjału tranzytowego naszego kraju. Przeprowadzona analiza ilości przewozów drogowych potwierdziła, że transport drogowy jest w stanie zaoferować mniej kosztowną alternatywę w stosunku do innych środków transportu. Jest to bardzo ważna kwestia dla towarów wrażliwych przewożonych między Azją i Europą.

I. Runov, Generalny Delegat IRU w Moskwie, nawiązując do misji konwoju, stwierdził: Obecny szybki rozwój gospodarki państw regionu Azji i Pacyfiku stawia przed transportem międzynarodowym zadanie stworzenia alternatywnych (dla transportu morskiego) technologii transportowych w zakresie dostarczania i dystrybucji towarów z i do tego regionu. Odpowiadając na to zadanie, przedstawiciele międzynarodowego transportu drogowego udowodnili możliwość dostarczenia towarów z tego regionu drogą lądową, skracając jednocześnie czas transportu dwu- trzykrotnie i dostarczając towary "od drzwi do drzwi".

V. Trezins, prezes łotewskiego stowarzyszenia przewoźników drogowych "Latvijas Auto" powiedział: Dla przewoźników łotewskich ten konwój ma znaczenie ekonomiczne, ale zakończy się on sukcesem tylko wtedy, gdy my, przewoźnicy drogowi z różnych krajów, będziemy pracować jako jeden zespół. R. Visokavicius, ambasador Łotwy w Kazachstanie, który wziął udział w konferencji prasowej, oraz K. Kuzmiczev, przedstawiciel handlowy Rosji w Kazachstanie, zgodzili się z tą opinią.
Takie stanowisko jest całkowicie zgodne z polityką Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego - IRU, wyrażającą się w haśle: "Pracujmy razem dla lepszej przyszłości".

MOSKWA 7 października 2005 r.

  Jednym z priorytetów rozwoju transportu w Rosji jest wykorzystanie potencjału tranzytowego państwa. Zgodnie ze Strategią Transportu w Federacji Rosyjskiej do 2020 roku tranzyt powinien wynieść między 90 i 100 bilionów ton na rok. W 2004 r. międzynarodowe przewozy drogowe stanowiły 26.4 % całkowitej ilości wymiany handlowej z zagranicą. Przewozy towarów z rejonu Azji i Pacyfiku do Europy drogą lądową, których konwój jest przykładem, zgodne są z polityką transportu w Rosji, polegającą na tworzeniu i rozwijaniu korytarzy tranzytowych, będących uzupełnieniem głównych korytarzy transportowych.
  I. Levitin, rosyjski minister transportu, gratulując uczestnictwa w konwoju, podziękował IRU za zwrócenie uwagi wspólnoty międzynarodowej na potencjał tranzytowych krajów Eurazji, jak również za znaczący wkład IRU w rozwój transportu ze Wschodu na Zachód.
  Podczas konferencji prasowej z okazji przybycia konwoju do Moskwy, E.Moskvichev, dyrektor Departamentu ds. Przewozów Pasażerskich w Ministerstwie Transportu Rosji powiedział: "Konwój ten jest tylko początkiem tworzenia pomostu lądowego między Azją i Europą. Będziemy musieli stworzyć rozwiązania w zakresie celnym i prawnym, rozwinąć infrastrukturę i pracować nad tym wspólnie".
  Podczas obrad okrągłego stołu na temat wykorzystania potencjału tranzytowego Rosji na poziomie drogowych przewozów towarowych między Chinami i Europą - odbywającego się w tym samym czasie co konwój - I. Runov, Generalny Delegat IRU na kraje WNP, nawiązując do przewozu towarów z Azji do Europy, podkreślił niewątpliwe zalety transportu drogowego, jeżeli chodzi o czas i możliwość dostawy od "drzwi do drzwi".   Y. Sukhin, prezes ASMAP, przytoczył średni czas przewozu towarów różnymi środkami transportu: 4 km/h drogą morska, 8 km/h koleją i 16 km/h drogą lądową.

RYGA 10 października 2005 r.

  Po przebyciu 5700 km konwój Pekin-Bruksela przyjechał do Rygi.
  Na konferencji prasowej z okazji przybycia konwoju do stolicy Łotwy, A. Shlesers, łotewski minister transportu, powiedział, że na początku bieżącego roku Łotwa przeanalizowała z Chinami projekt porozumienia w sprawie międzynarodowego transportu drogowego, dzięki któremu przewozy towarowe z Chin do Łotwy i innych krajów UE uległyby przyspieszeniu. Rozważano również kwestię promocji tranzytu z Chin w portach łotewskich.
  Według V. Trezinsa, prezesa Latvijas Auto - łotewskiego stowarzyszenia przewoźników drogowych - dla przewoźników łotewskich biorących udział w tym konwoju wraz ze swymi partnerami z Kazachstanu, Rosji, Litwy i Polski, ta demonstracja możliwości w zakresie transportu drogowego z Chin do krajów WNP i UE jest realnym wkładem do wdrożenia przez rząd łotewski planów rozwoju korytarza tranzytowego na tej trasie.
  A. Kondrisewiczius, prezes LINAVA - litewskiego stowarzyszenia przewoźników drogowych - powiedział: "Jesteśmy pionierami w bardzo obiecującym projekcie. Jego wdrożenie zależy przede wszystkim od nas samych".

WILNO 12 października 2005 r.

  Podczas konferencji prasowej pani L. Zumeriene, litewski wiceminister transportu, stwierdziła, że obecna inicjatywa, mająca na celu transport towarów z Chin do państw Unii Europejskiej, ma bardzo duże znaczenie dla Litwy. W kraju tym transport drogowy tworzy 10 procent dochodu narodowego, zatrudnia 6 procent ludności, i liczy ponad 2 tys. firm przewozowych.
  A. Kondrisewiczius, prezes litewskiego stowarzyszenia przewoźników drogowych (LINAVA), powiedział, że zainteresowanie ze strony przewoźników łotewskich i litewskich oraz przedstawicieli biznesu konwojem przewożącym towary z rejonu Azji i Pacyfiku do krajów WNP i Europy jest całkowicie zrozumiałe. Korzystając ze swoich portów morskich mogą oni stworzyć połączenie z transportem intermodalnym między Azją i Europą.
  Tranzyt przez terytorium Kazachstanu, Rosji i Łotwy stworzył możliwość dokonania wstępnych wniosków dotyczących słabych stron tej inicjatywy. Według I. Birniksa, jednego z kierowców ciężarówek, w Kazachstanie jest za mała liczba parkingów, a ich wyposażenie pozostawia wiele do życzenia. Po wjeździe konwoju na terytorium Rosji, kontrola celna trwała 16 godzin. Najwięcej czasu i wysiłku zajęło załatwienie wiz dla kierowców. Problemy te zostały poruszone na konferencji prasowej.
  Mimo wszystko uczestnicy konwoju są zgodni co do tego, że niezbędny jest rozwój towarowych przewozów drogowych z Chin. Pani Bagdasarowa, dyrektor firmy Latvian Pantera - I, której pojazd bierze udział w konwoju, powiedziała, że jej partnerzy, dowiedziawszy się o tym projekcie, nawiązali z nią kontakt i przekazali zlecenia.

WARSZAWA 14 października 2005 r.

  Projekt mający na celu transport towarów z Chin, zainicjowany przez KazATO - kazachskie zrzeszenie międzynarodowych przewoźników drogowych, z poparciem IRU - Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, jest ważnym wydarzeniem dla polskich przewoźników międzynarodowych. Obecnie transport towarów z Chin odbywa się wprawdzie głównie drogą morską, jednak część towarów musi być dostarczana szybciej. Stąd wynika zainteresowanie polskiego biznesu drogowymi przewozami towarowymi z Chin, bowiem to właśnie transport drogowy oferuje możliwość dostaw "od drzwi do drzwi", w czasie krótszym niż drogą morską. Już teraz wielu polskich przedsiębiorców wykonuje przewozy do krajów Azji. Systematycznie wzrasta liczba transportów do Kazachstanu, z niepełnego tysiąca w 2003 roku do prawie 1500 w roku obecnym.
  Polski przemysł transportowy oraz środowisko biznesu wykazało duże zainteresowanie konwojem łączącym Azję i Europę. Podczas konferencji prasowej z okazji przybycia konwoju do Warszawy, Witold Górski, przedstawiciel polskiego Ministerstwa Infrastruktury, podziękował Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego za poparcie udzielone projektowi, którego celem jest zbudowanie pomostu między Azją i Europą oraz wskazał, że projekt ten jest bardzo ważny dla Polski, gdzie transport drogowy liczy ponad 66 tys. pojazdów i zatrudnia ponad 12 tys. osób.
  Y. Guisen - ambasador Chin w Polsce powiedział: "zdaję sobie sprawę ze wszystkich warunków wstępnych koniecznych do efektywnego wdrożenia tego projektu i mam nadzieję, że handel między Azją i Europą będzie oparty na bazie negocjacji i odpowiednich porozumień".
  I. Rogowska, przedstawicielka Trade Trans, poinformowała, że obecnie transport kolejowy stanowi 90 procent wszystkich operacji transportowych, jakie wykonuje jej firma z Chin do Niemiec. Jednak klienci wymagają zwiększenia szybkości dostaw i dlatego jej firma popiera ten projekt.

BRUKSELA 17 października 2005 r.

KONWÓJ PEKIN-BRUKSELA DOKONAŁ PONOWNEGO OTWARCIA JEDWABNEGO SZLAKU!

  Nowatorski konwój Pekin-Bruksela, odbywający się pod hasłem: "Od Pekin do Brukseli, transport drogowy motorem rozwoju", zakończył 17 października swoją podróż przez 12 tys. km, rozpoczętą 27 września br. w Pekinie, podczas 3. Konferencji IRU na temat transportu drogowego: "Transport drogowy - pomost między Azją i Europą".
  Prezes IRU, Paul Laeremans, zadeklarował: "Trwały wysiłek IRU mający na celu likwidację barier w międzynarodowym transporcie drogowym zakończył się realizacją tej historycznej inicjatywy, dzięki której dokonało się ponowne otwarcie słynnego Jedwabnego Szlaku! Jest to dowodem na to, że towary mogą być efektywnie przewożone z Chin do Krajów WNP oraz Unii Europejskiej w 1/3 czasu potrzebnego dla przewozów drogą morską! Konwój udowodnił, że w kontekście coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki światowej, przewozy drogowe nie są już tylko zwykłą gałęzią transportu, ale koniecznym środkiem produkcji dla przedsiębiorstw i dla ekonomii".
  W celu upamiętnienia tego historycznego wydarzenia IRU zorganizowało Okrągły Stół w Auto World, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm europejskich i amerykańskich. Wyrazili oni poparcie i zainteresowanie tą inicjatywą z punktu widzenia handlowego, ze względu, między innymi, na rosnące zatłoczenie portów chińskich i bardzo szybki wzrost cen w transporcie morskim.
  Dick Van den Broek Humphreij, prezes European Shippers Council, powiedział, że konwój bez wątpienia zaznaczy nową epokę handlową nie tylko między dwoma kontynentami, czy też dwoma miastami: Pekinem i Brukselą, ale przede wszystkim między wszystkimi państwami, których gospodarki otwierają się na rynek wzdłuż 12 000 km nowego Jedwabnego Szlaku. Zauważył jednak, że biorąc pod uwagę dogmatyczną politykę Komisji Europejskiej w dziedzinie transportu oraz coraz większą liczbę ograniczeń związanych ze środowiskiem, przewoźnicy drogowi ze Starego Kontynentu zmuszeni do ciągłego poddawania się nowym wymogom, zatracili ducha przedsiębiorczości.
  Peter-Hans Keilbach, główny przedstawiciel Amerykańskiej Izby Gospodarczej, wskazał, że handel pomiędzy regionem Azji i Pacyfiku a Europą osiąga ponad 300 miliardów dolarów rocznie. W 2004 roku firmy amerykańskie zainwestowały ponad 4 miliardy dolarów w Chinach i liczba ta rośnie z roku na rok. W sumie aktywa amerykańskie w Europie wynoszą około 3.3 bilionów dolarów. Ale obecnie wymiana handlowa pomiędzy Azją i Europą odbywa się drogą morską i jej koszty są bardzo wysokie. Transport drogowy znacznie obniży czas tranzytu do 3 tygodni, zredukuje koszty i umożliwi dostarczanie towarów "od drzwi do drzwi".

GENEWA 2 listopda 2005 r.

IRU WYRAŻA ZADOWOLENIE Z POWODU PONOWNEGO OTWARCIA JEDWABNEGO SZALKU

  Prezydium Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), zebrane w Genewie 2 listopada br., wyraziło uznanie dla pierwszego komercyjnego konwoju w historii, który połączył Pekin i Brukselę. Po wielu latach starań w celu ponownego otwarcia Jedwabnego Szlaku dokonywanych przez IRU i jej stowarzyszenia członkowskie, ten stary szlak handlowy został przetarty otwierając nowe możliwości handlowe.

  Prezes IRU, Paul Laeremans, powiedział, że "konwój da początek nowej erze handlowej i okresowi stabilności dla ekonomii krajów leżących wzdłuż 12 000 km Jedwabnego Szlaku".
  Martin Marmy, który podczas swojego przemówienia w trakcie wyborów sekretarza generalnego IRU w 1993 r. powiedział, że ma marzenie - ponowne otwarcie Jedwabnego Szlaku - został szczególnie doceniony. P. Laermans powiedział, że "dzisiaj to marzenie stało się rzeczywistością, ale to dopiero początek".

  Na zakończenie P. Laeremans stwierdził, że rządy, które wspierają rozwój transportu drogowego i nie stwarzają mu barier, będą się rozwijać pod względem społecznym i ekonomicznym. Chiny już dają temu przykład i planują budowę ponad 40 000 km sieci autostrad. Jednak konieczne jest również ustabilizowanie ceny paliwa i utrzymanie na jak najniższym poziomie opłat dla komercyjnych pojazdów ciężarowych.

O konwoju można też przeczytać pod linkiem http://www.bbb-irucaravan.org/

Zdjęcie w dziale GALERIA ZDJĘĆ

     
# Tagi użyte w informacji:
drogakonwójKazachstanprzewoźniktranzytRosjakonferencjaPolskakonferencja prasowapojazdŁotwaciężarówkaMoskwaMiędzynarodowa Unia Transportu DrogowegoLitwarządUEWarszawaZMPDcelnikdelegatzachódgalakierowcaUnia EuropejskaAsmapwschódPrzewoźnikprezydent IRUcena paliwaFederacja Rosyjskakomisja europejskakontrola celnaministerstwo infrastrukturyministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiejograniczeniapaliwoZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81       Tydzień 20/2018 r.       Niemcy EUR 1,243       Francja EUR 1,455       Hiszpania EUR 1,212      WB GBP 1,271     Rosja RUB 41,81      


Waluty

THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     THB  0,1132     USD  3,6385     AUD  2,7337     HKD  0,4635     CAD  2,8395     NZD  2,5125     SGD  2,7104     EUR  4,2958     HUF  1,3536     CHF  3,6413     GBP  4,9117     UAH  0,1392     JPY  3,2795     CZK  0,1679     DKK  0,5768     ISK  3,4925     NOK  0,4475     SEK  0,4163     HRK  0,5819     RON  0,9269     BGN  2,1964     TRY  0,8111     ILS  1,0135     CLP  0,5751     MXN  0,1846     PHP  0,0695     ZAR  0,2886     BRL  0,9843     MYR  0,9159     RUB  0,0586     IDR  2,5709     INR  5,3504     KRW  0,3373     CNY  0,5708     XDR  5,1751     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Formularz kontaktowy

Wyślij


Adres: Aleja Jana Pawla II 78, 00-175 Warszawa
Tel: 22 536 10 20   Fax: 22 536 10 20
E-mail: sekretariat@zmpd.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD