ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA

SEKCJA
Działamy już ponad 60 lat!

SEKCJA

ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia około 4 500 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Do przewoźników zrzeszonych w ZMPD należy większość spośród niemal 200 000 pojazdów, które obecnie tworzą polską flotę przewozów międzynarodowych.

Podstawowym celem Zrzeszenia jest udzielanie pomocy i przekazywanie informacji członkom ZMPD w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów państwowych, organizacji krajowych i międzynarodowych. 
   


SEKCJA
Informacja na bieżąco

SEKCJA

Tylko w ZMPD można znaleźć aktualne informacje o wymaganiach stawianych przez służby drogowe, graniczne i celne kilkudziesięciu krajów oraz zawiadomienia o nowych ograniczeniach ruchu, opłatach za przejazd po drogach oraz dotyczące czasu pracy kierowców.

Codziennie przekazujemy przewoźnikom zrzeszonym w ZMPD komunikaty, które dotyczą warunków wykonywania przewozów w Europie i Azji. Informujemy przez telefon, wysyłamy komunikaty pocztą elektroniczną i przez internet, przekazujemy wiadomości do prasy ogólnopolskiej, w sprawach najpilniejszych współpracujemy z radiem i telewizją.

Konsekwentnie dążymy do zmiany polskiego ustawodawstwa. Grupy ekspertów z ZMPD i związanych z nami najwyższej klasy specjalistów stale współpracują z resortem transportu oraz innymi ministerstwami. Do naszych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć doprowadzenie do uchwalenia ustawy antykryzysowej dla transportu drogowego. Zajmujemy się problemami, które utrudniają funkcjonowanie polskiego transportu, albo mogą wpłynąć negatywnie na jego kondycję w najbliższej przyszłości.

Udział w strukturach Unii Europejskiej nakłada na Polskę konkretne obowiązki. Przedstawiciele ZMPD aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych oraz współpracują z parlamentarzystami polskimi i europejskimi także w tym zakresie. Od listopada 2016 r. te działania wspomaga Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli.


SEKCJA
Dystrybucja Karnetów TIR

SEKCJA

ZMPD prowadzi dystrybucję karnetów TIR (rocznie wydaje ok. 250 tysięcy sztuk) i jest jednym z największych odbiorców karnetów TIR z IRU.

Tylko ZMPD jest upoważnione przez polski rząd do wydawania w Polsce karnetów TIR oraz gwarantowania przewozów w procedurze TIR. ZMPD jest jednym z największych zrzeszeń poręczających w Europie. System międzynarodowych przewozów towarów pod osłoną karnetów TIR funkcjonuje w oparciu o postanowienia Konwencji TIR.

Umawiającymi się Stronami Konwencji jest 68 krajów. Każdy przewoźnik, uprawniony do wykonywania międzynarodowych przewozów, może skorzystać z wygodnej i bezpiecznej formy przewozów w ramach procedury TIR. Wymogiem jednak jest wypełnienie przez niego warunków określonych w Konwencji TIR. Zalety procedury TIR powodują, że korzysta z niej kilka tysięcy polskich przewoźników.

Korzyści z karnetu TIR:

  • możliwość przewozów towarów do ponad 60 krajów Europy Zachodniej, Wschodniej oraz niektórych krajów pozaeuropejskich,
  • redukcja opóźnień i kosztów tranzytu,
  • brak potrzeby składania depozytu gwarancyjnego na granicach,
  • uproszczenie dokumentacji: rolę dokumentu gwarancyjnego i zgłoszenia celnego spełnia karnet TIR,
  • obniżenie składek ubezpieczenia karnetu i bezpłatna pomoc prawna - tylko dla członków ZMPD.

SEKCJA
Szkolenia

SEKCJA

ZMPD prowadzi wszechstronną działalność szkoleniową poprzez Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD. Organizujemy szereg kursów i seminariów, których tematy wynikają głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej, a także z bieżących zadań przewoźników.

Szkolenia ZMPD, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, kierowane są do przewoźników, kierowców i spedytorów. Przygotowują do wykonywania międzynarodowych i krajowych przewozów pasażerskich oraz przewozów ładunków (certyfikat CPC), w zakresie podstawowych zagadnień międzynarodowych konwencji TIR, CMR i AETR, a także do przewozów ładunków niebezpiecznych (ADR). Szkolenia dotyczą także nowych przepisów prawnych, polskich i zagranicznych.SEKCJA
ZMPD aktywnie działa w IRU

SEKCJA

ZMPD jest członkiem IRU - International Road Transport Union  (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) z siedzibą w Genewie, w której funkcjonowaniu aktywnie uczestniczy. Od 2014 r. członkiem Prezydium IRU jest prezes ZMPD Jan Buczek

SEKCJA
# Tagi użyte w informacji:
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD