ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA

Wyniki konkursu 

Do konkursu przystąpiło 37 uczestników składając łącznie 48 prac. 

Komisja Konkursowa obradując w oparciu o zapisy Regulaminu Konkursu na projekt nagrody przestrzennej „Statuetka Przyjaciela Transportu Drogowego” wybrała
projekt autorstwa:

Nikodema Szpunara i Kamili Niedzwiedzkiej

   

SEKCJA

Projekt statuetki nie tylko zwraca uwagę oryginalnością, a zarazem prostotą i elegancją, lecz także charakteryzuje się najwyższym poziomem estetycznym.

Przypominając pałeczkę sztafetową, zwycięski projekt odzwierciedla wartości, które przyświecają misji ZMPD. Bieg sztafetowy symbolizuje współpracę, która jest podstawą tworzenia więzi i współdziałania z innymi na rzecz osiągania wspólnych celów oraz wspólnego rozwiązywania problemów.

SEKCJA

SEKCJA

SEKCJA

SEKCJA

Autorom zwycięskiej pracy serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział.

 


 

SEKCJA

SEKCJA

Zaprojektuj
Statuetkę przyjaciela transportu drogowego

dla
Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

 

UWAGA
Nowy termin składania prac konkursowych:
13 stycznia 2017 r. do godz. 15.00

Ze względu na zgłaszane przez uczestników trudności w nadsyłaniu prac konkursowych związane z nadchodzącym Świętem Trzech Króli (piątek 6 stycznia), ZMPD, w oparciu o ust. 3.2. Regulaminu konkursu, postanawia wydłużyć termin składania prac konkursowych do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15.00.


Założenia

Założeniem konkursu jest wyłonienie projektu „Statuetki przyjaciela transportu drogowego”, który będzie mógł być wdrożony do produkcji, a następnie przyznawany jako wyróżnienie osób oraz instytucji zasłużonych dla branży transportu drogowego przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Projekt statuetki w dużym stopniu powinien nawiązywać do głównej misji ZMPD, która stała się fundamentem ideowym dla konkursu na projekt „Statuetki przyjaciela transportu drogowego”.

Misją Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest wspieranie rozwoju transportu drogowego w Polsce oraz reprezentowanie i ochrona interesów polskich przewoźników drogowych, a w szczególności swoich członków wobec organów władzy i administracji publicznej, a także w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Szukając inspiracji dla formy statuetki nie można zapominać, że jest ona uhonorowaniem podmiotu, który działa na rzecz branży transportowej. Branży, w której Polacy dzięki swojej sile, odwadze, a także dzięki ciężkiej pracy, wiodą prym na skale międzynarodową, a polskie pojazdy ciężarowe dają Polakom wiodące miejsce w rankingach nowoczesności i ekologiczności taboru na świecie.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nagrody przestrzennej (Statuetki), który będzie się charakteryzować wysokimi walorami artystycznymi, kreując jednocześnie ZMPD jako „mecenasa” dobrych zachowań/działań dla branży transportu drogowego. Wyłoniony projekt powinien również odznaczać się korzystną relacją pomiędzy ceną produkcji a atrakcyjnością formy. Statuetka powinna być łatwa do powielania. Projekt powinien uwzględniać sposób i miejsce przeznaczone do sygnowania statuetki danymi osobowymi przyszłego „Przyjaciela transportu drogowego”.

 Nagroda główna 10 000 zł

     

SEKCJA

Materiały do pobrania

SEKCJA
   Regulamin konkursu na projekt nagrody przestrzennej "Statuetki"
   Karta zgłoszeniowa
   Plakat promujący konkurs
SEKCJAPartner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD