ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
 • Gala Jubileuszowa ZMPD...

  Patronat Honorowy nad Jubileuszem 60-lecia ZMPD objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 • Jesteśmy największym polskim stowarzyszeniem...

  ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia około 4 500 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Do przewoźników zrzeszonych w ZMPD należy większość spośród niemal 200 000 pojazdów, które obecnie tworzą polską flotę przewozów międzynarodowych.
 • Jesteśmy gwarantem systemu TIR...

  Podstawową działalnością ZMPD jest administrowanie systemem TIR w Polsce w ramach międzynarodowego łańcucha gwarancyjnego. To zadanie realizowane jest na podstawie upoważnienia nadanego ZMPD przez polskie władze celne.
 • Dbamy o interesy przewoźników w kraju...

  Zadania wspierania rozwoju międzynarodowego transportu drogowego w Polsce oraz ochrony interesów polskich przewoźników drogowych, w szczególności członków ZMPD, zapisane są w naszej misji. Przy ich realizacji aktywnie współpracujemy z organami władzy i administracji publicznej w kraju i w Unii Europejskiej oraz z zagranicznymi organizacjami przewoźników drogowych.
 • Walczymy też o prawa polskich przewoźników za granicą...

  Zrzeszenie podejmowało szereg inicjatyw w celu dalszego budowania koalicji państw przeciwnych praktykom protekcjonistycznym niektórych państw Europy Zachodniej, a także skutecznego lobbingu na forum Unii Europejskiej w związku z przygotowywanymi przez Komisję Europejską zmianami legislacyjnymi w ramach tzw. pakietu mobilności i pakietu drogowego.
 • Uczestniczymy w międzynarodowej współpracy...

  ZMPD podpisało umowy o współpracy z wieloma organizacjami przewoźników z innych krajów
 • Organizujemy konferencje i debaty...

  Naszą maksymą jest: Nic o nas bez nas. Dlatego jesteśmy organizatorami i uczestnikami wielu konferencji, sympozjów i debat mających wpływ na teraźniejszość i przyszłość międzynarodowego transportu drogowego
 • Mamy swoje przedstawicielstwo w Brukseli...

  Głównym zadaniem przedstawicielstwa zlokalizowanego w samym centrum unijnego ustawodawstwa jest monitoring prac instytucji unijnych, które mają wpływ na regulacje dotyczące transportu. Realizowane jest poprzez współpracę z instytucjami Unii Europejskiej z polskimi europosłami, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz przedstawicielami Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego - IRU w Brukseli.
 • Należymy do IRU...

  Aktywnie uczestniczymy w działalności Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU). W obecnej kadencji Prezes ZMPD Jan Buczek ponownie został członkiem Prezydium IRU. Dyrektor Generalny Biura ZMPD Wiesław Starostka jest członkiem Komisji Finansowej IRU. Pracownik Departamentu Transportu ZMPD Krzysztof Matuszewski już od sześciu lat kieruje pracami Komisji Ekonomicznej IRU – C E. Kolejny przedstawiciel ZMPD uczestniczy w pracach grupy roboczej IRU ds. przewozów towarów niebezpiecznych – GEMD.
 • Prowadzimy aktywną działalność informacyjną...

  Zauważamy rosnący prestiż naszych środków przekazu, nie tylko dzięki najlepszej w branży zawartości informacyjnej. To głównie do ZMPD trafiają dziennikarze, którzy relacjonują najważniejsze w branży wydarzenia. Dzięki temu np. powstają bezpośrednie telewizyjne relacje z wydarzeń, w których ZMPD bierze udział lub jest ich organizatorem.
 • Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego...

  Korzystny dla branży jest również fakt, że prezes ZMPD Jan Buczek jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, skupiającej przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. W ostatnim okresie podjęte zostały działania mające zwiększyć udział tematyki transportowej w pracach Rady Dialogu Społecznego.
 • Powołaliśmy do życia Forum Transportu Drogowego...

  Powstało w 2009 roku z inicjatywy prezesa ZMPD, skupiające 40 organizacji polskich przewoźników drogowych. Posiedzenia FTD dotyczą bieżących problemów transportowych.
 • Prowadzimy liczne szkolenia transportowe...

  Prowadzimy szkolenia w tematyce transportowej, dostosowane do potrzeb rynku i klienta. W ramach działalności na rzecz członków ZMPD prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD, jak również dla stowarzyszeniach regionalnych.
 • Działamy na rzecz kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik...

  Przedstawiciele ZMPD Euzebiusz Gawrysiuk i Euzebiusz Jasiński uczestniczyli w pracach Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) MEN nad podstawami programowymi zawodu kierowca-mechanik i technik transportu drogowego. Dzięki temu w podstawie programowej zawodu kierowca–mechanik umieszczona została kwalifikacja wstępna w wymiarze 280 godzin.
 • Mamy swoje pismo - "Przewoźnika"...

  "Przewoźnik" to duma ZMPD. Redagowany na najwyższym poziomie nowoczesny magazyn stanowi kompendium wiedzy na aktualne, najważniejsze tematy dotyczące szeroko rozumianej branży międzynarodowego transportu drogowego
 • Zostań członkiem ZMPD!

  Dołącz do grona blisko 4500 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.
 • Gala Jubileuszowa ZMPD...

  Patronat Honorowy nad Jubileuszem 60-lecia ZMPD objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 • Jesteśmy największym polskim stowarzyszeniem...

  ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia około 4 500 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Do przewoźników zrzeszonych w ZMPD należy większość spośród niemal 200 000 pojazdów, które obecnie tworzą polską flotę przewozów międzynarodowych.
 • Jesteśmy gwarantem systemu TIR...

  Podstawową działalnością ZMPD jest administrowanie systemem TIR w Polsce w ramach międzynarodowego łańcucha gwarancyjnego. To zadanie realizowane jest na podstawie upoważnienia nadanego ZMPD przez polskie władze celne.
 • Dbamy o interesy przewoźników w kraju...

  Zadania wspierania rozwoju międzynarodowego transportu drogowego w Polsce oraz ochrony interesów polskich przewoźników drogowych, w szczególności członków ZMPD, zapisane są w naszej misji. Przy ich realizacji aktywnie współpracujemy z organami władzy i administracji publicznej w kraju i w Unii Europejskiej oraz z zagranicznymi organizacjami przewoźników drogowych.
 • Walczymy też o prawa polskich przewoźników za granicą...

  Zrzeszenie podejmowało szereg inicjatyw w celu dalszego budowania koalicji państw przeciwnych praktykom protekcjonistycznym niektórych państw Europy Zachodniej, a także skutecznego lobbingu na forum Unii Europejskiej w związku z przygotowywanymi przez Komisję Europejską zmianami legislacyjnymi w ramach tzw. pakietu mobilności i pakietu drogowego.
 • Uczestniczymy w międzynarodowej współpracy...

  ZMPD podpisało umowy o współpracy z wieloma organizacjami przewoźników z innych krajów
 • Organizujemy konferencje i debaty...

  Naszą maksymą jest: Nic o nas bez nas. Dlatego jesteśmy organizatorami i uczestnikami wielu konferencji, sympozjów i debat mających wpływ na teraźniejszość i przyszłość międzynarodowego transportu drogowego
 • Mamy swoje przedstawicielstwo w Brukseli...

  Głównym zadaniem przedstawicielstwa zlokalizowanego w samym centrum unijnego ustawodawstwa jest monitoring prac instytucji unijnych, które mają wpływ na regulacje dotyczące transportu. Realizowane jest poprzez współpracę z instytucjami Unii Europejskiej z polskimi europosłami, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz przedstawicielami Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego - IRU w Brukseli.
 • Należymy do IRU...

  Aktywnie uczestniczymy w działalności Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU). W obecnej kadencji Prezes ZMPD Jan Buczek ponownie został członkiem Prezydium IRU. Dyrektor Generalny Biura ZMPD Wiesław Starostka jest członkiem Komisji Finansowej IRU. Pracownik Departamentu Transportu ZMPD Krzysztof Matuszewski już od sześciu lat kieruje pracami Komisji Ekonomicznej IRU – C E. Kolejny przedstawiciel ZMPD uczestniczy w pracach grupy roboczej IRU ds. przewozów towarów niebezpiecznych – GEMD.
 • Prowadzimy aktywną działalność informacyjną...

  Zauważamy rosnący prestiż naszych środków przekazu, nie tylko dzięki najlepszej w branży zawartości informacyjnej. To głównie do ZMPD trafiają dziennikarze, którzy relacjonują najważniejsze w branży wydarzenia. Dzięki temu np. powstają bezpośrednie telewizyjne relacje z wydarzeń, w których ZMPD bierze udział lub jest ich organizatorem.
 • Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego...

  Korzystny dla branży jest również fakt, że prezes ZMPD Jan Buczek jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, skupiającej przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. W ostatnim okresie podjęte zostały działania mające zwiększyć udział tematyki transportowej w pracach Rady Dialogu Społecznego.
 • Powołaliśmy do życia Forum Transportu Drogowego...

  Powstało w 2009 roku z inicjatywy prezesa ZMPD, skupiające 40 organizacji polskich przewoźników drogowych. Posiedzenia FTD dotyczą bieżących problemów transportowych.
 • Prowadzimy liczne szkolenia transportowe...

  Prowadzimy szkolenia w tematyce transportowej, dostosowane do potrzeb rynku i klienta. W ramach działalności na rzecz członków ZMPD prowadzimy dodatkowo bezpłatne szkolenia skierowane do osób reprezentujących firmy zrzeszone w ZMPD, jak również dla stowarzyszeniach regionalnych.
 • Działamy na rzecz kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik...

  Przedstawiciele ZMPD Euzebiusz Gawrysiuk i Euzebiusz Jasiński uczestniczyli w pracach Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) MEN nad podstawami programowymi zawodu kierowca-mechanik i technik transportu drogowego. Dzięki temu w podstawie programowej zawodu kierowca–mechanik umieszczona została kwalifikacja wstępna w wymiarze 280 godzin.
 • Mamy swoje pismo - "Przewoźnika"...

  "Przewoźnik" to duma ZMPD. Redagowany na najwyższym poziomie nowoczesny magazyn stanowi kompendium wiedzy na aktualne, najważniejsze tematy dotyczące szeroko rozumianej branży międzynarodowego transportu drogowego
 • Zostań członkiem ZMPD!

  Dołącz do grona blisko 4500 przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.
SEKCJA

O nas

SEKCJA

Działamy już 65 lat!

Misja ZMPD

ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia przewoźników - zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Do przewoźników zrzeszonych w ZMPD należy większość spośród niemal 200 000 pojazdów, które obecnie tworzą polską flotę przewozów międzynarodowych. 

Podstawowym celem Zrzeszenia jest udzielanie pomocy i przekazywanie informacji członkom ZMPD w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów państwowych, organizacji krajowych i międzynarodowych. 

Informacja na bieżąco

Tylko w ZMPD można znaleźć aktualne informacje o wymaganiach stawianych przez służby drogowe, graniczne i celne kilkudziesięciu krajów oraz zawiadomienia o nowych ograniczeniach ruchu, opłatach za przejazd po drogach oraz dotyczące czasu pracy kierowców.

Codziennie przekazujemy przewoźnikom zrzeszonym w ZMPD komunikaty, które dotyczą warunków wykonywania przewozów w Europie i Azji. Informujemy przez telefon, wysyłamy komunikaty pocztą elektroniczną i przez internet, przekazujemy wiadomości do prasy ogólnopolskiej, w sprawach najpilniejszych współpracujemy z radiem i telewizją.

Konsekwentnie dążymy do zmiany polskiego ustawodawstwa. Grupy ekspertów z ZMPD i związanych z nami najwyższej klasy specjalistów stale współpracują z resortem transportu oraz innymi ministerstwami. Do naszych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć doprowadzenie do uchwalenia ustawy antykryzysowej dla transportu drogowego. Zajmujemy się problemami, które utrudniają funkcjonowanie polskiego transportu, albo mogą wpłynąć negatywnie na jego kondycję w najbliższej przyszłości. 

Udział w strukturach Unii Europejskiej nakłada na Polskę konkretne obowiązki. Przedstawiciele ZMPD aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych oraz współpracują z parlamentarzystami polskimi i europejskimi także w tym zakresie. 

Dystrybucja Karnetów TIR

ZMPD prowadzi dystrybucję karnetów TIR i jest jednym z największych odbiorców karnetów TIR z IRU.

Tylko ZMPD jest upoważnione przez polski rząd do wydawania w Polsce karnetów TIR oraz gwarantowania przewozów w procedurze TIR. ZMPD jest jednym z największych zrzeszeń poręczających w Europie. System międzynarodowych przewozów towarów pod osłoną karnetów TIR funkcjonuje w oparciu o postanowienia Konwencji TIR.

Umawiającymi się Stronami Konwencji jest 68 krajów. Każdy przewoźnik, uprawniony do wykonywania międzynarodowych przewozów, może skorzystać z wygodnej i bezpiecznej formy przewozów w ramach procedury TIR. Wymogiem jednak jest wypełnienie przez niego warunków określonych w Konwencji TIR. Zalety procedury TIR powodują, że korzysta z niej kilka tysięcy polskich przewoźników.

Korzyści z karnetu TIR:
 • możliwość przewozów towarów do ponad 60 krajów Europy Zachodniej, Wschodniej oraz niektórych krajów pozaeuropejskich, 
 • redukcja opóźnień i kosztów tranzytu, 
 • brak potrzeby składania depozytu gwarancyjnego na granicach, 
 • uproszczenie dokumentacji: rolę dokumentu gwarancyjnego i zgłoszenia celnego spełnia karnet TIR, 
 • obniżenie składek ubezpieczenia karnetu i bezpłatna pomoc prawna - tylko dla członków ZMPD.

Szkolenia

ZMPD prowadzi wszechstronną działalność szkoleniową poprzez Centralny Ośrodek Szkoleń ZMPD. Organizujemy szereg kursów i seminariów, których tematy wynikają głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej, a także z bieżących zadań przewoźników. 

Szkolenia ZMPD, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, kierowane są do przewoźników, kierowców i spedytorów. Przygotowują do wykonywania międzynarodowych i krajowych przewozów pasażerskich oraz przewozów ładunków (certyfikat CPC), w zakresie podstawowych zagadnień międzynarodowych konwencji TIR, CMR i AETR, a także do przewozów ładunków niebezpiecznych (ADR). Szkolenia dotyczą także nowych przepisów prawnych, polskich i zagranicznych.

ZMPD aktywnie działa w IRU

ZMPD jest członkiem IRU - International Road Transport Union  (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) z siedzibą w Genewie, w której funkcjonowaniu aktywnie uczestniczy. Od 2014 r. członkiem Prezydium IRU jest prezes ZMPD Jan Buczek. 

 

SEKCJA
   
   
 
SEKCJA

Należymy do

SEKCJA
1 z 3
2 z 3
3 z 3
SEKCJA

Nagrody dla ZMPD

SEKCJA
1 z 6
2 z 6
3 z 6
4 z 6
5 z 6
6 z 6
SEKCJA
  
  
 
SEKCJA

Monografia ZMPD

SEKCJA
SEKCJA
  
  
 
SEKCJA

Organy statutowe

SEKCJA
SEKCJA
  
  
 
SEKCJA

Strefa członkowska

SEKCJA
SEKCJA
  
  
 
SEKCJA

Galeria ZMPD

SEKCJA


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD