ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

W rozmowach polsko-rosyjskich chcemy brać udział

21 i 22 kwietnia w Krakowie odbędzie się posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, jednak ZMPD do udziału nie zaproszono. Tymczasem prasa (Gazeta Prawna) sygnalizowała, że podczas tego posiedzenia omawiane będą sprawy zezwoleń na przewozy drogowe miedzy Polską a Rosją.

Domagamy sie stanowczo dopuszczenia przewoźników do uczestnictwa w rozmowach polsko - rosyjskich.

W tej sprawie ZMPD wystosowało pismo do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, które poniżej zamieszczamy. 


         Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z dużym zaniepokojeniem obserwuje sytuację, jaka wytworzyła się pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych. Działania strony rosyjskiej są w wielu przypadkach nieprzyjazne dla polskich przewoźników drogowych. Sytuacja taka trwa już od kilku lat. ZMPD aktywnie uczestniczy w rozmowach ze stroną rosyjską, reprezentując środowisko polskich przewoźników drogowych, podobnie jak po stronie rosyjskiej w rozmowach uczestniczy ASMAP, reprezentując przewoźników rosyjskich.

 

          Dotarły do nas informacje, że w dniach 21 i 22 kwietnia w Krakowie odbędzie się posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Przedstawiciele ZMPD brali aktywny udział w poprzednich posiedzeniach Komisji, natomiast do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnego zawiadomienia ani zaproszenia do udziału w najbliższej Komisji.

 

Nie mamy również żadnych informacji o tematyce Komisji. Nie wiemy, czy będą na jej posiedzeniu przedstawione najistotniejsze zagadnienia dotyczące przewoźników drogowych, a mianowicie:

 

1. Renegocjacja kontyngentu zezwoleń jednorazowych w świetle  niewywiązania się ze złożonej przez Federację Rosyjską deklaracji uwolnienia zezwoleń EKMT od wcześniejszych ograniczeń.

Na początku lutego bieżącego roku na posiedzeniu Międzynarodowego Forum Transportu - ITF w Paryżu Rosja złożyła deklarację o wycofaniu się z nałożonego wcześniej przez siebie  ograniczenia. Na podstawie tej deklaracji zawarto pomiędzy Polską i FR wieloletnie porozumienie o wymianie zezwoleń jednorazowych. Wycofanie się miesiąc później strony rosyjskiej z tej deklaracji spowodowało, że polscy przewoźnicy w roku bieżącym będą mieli możliwości przewozowe zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego o ponad 40 tys. przejazdów. Grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami dla polskich firm transportowych i firm eksportujących towary do Rosji, może również spowodować destabilizację polskiego rynku transportowego.

 

2. Kwestia stosowania umowy zawartej pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską w zakresie transportu drogowego.

Federacja Rosyjska od początku bieżącego roku stosuje jednostronnie własną interpretację zapisów umowy. Mimo tego, że przewożony ładunek został załadowany w Polsce, strona rosyjska wymaga zezwolenia specjalnego na przewozy do i z krajów trzecich. Występuje to w przypadkach, kiedy ładunek jest pochodzenia niepolskiego, ale został załadowany do danego przewozu w Polsce, albo kiedy fakturę wystawił zagraniczny nadawca, a towar został wyprodukowany w Polsce. Stosowanie kraju pochodzenia, a nie miejsca załadunku towaru jest pogwałceniem zapisów zawartych w obowiązującej umowie dwustronnej.

 

Takie działania powinny być natychmiast zablokowane przez stronę polską. Wydaje się nam, że właściwym do tego forum jest właśnie Komisja Międzyrządowa. Dlatego tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni faktem, że nie zostaliśmy włączeni przez polską administrację do prac dotyczących tematyki Komisji w zakresie transportu drogowego.

Wyrażamy nadzieję, że Pan Minister weźmie pod uwagę zaprezentowane powyżej argumenty i uwzględni przedstawione przez nas zagadnienia w agendzie najbliższego posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Bylibyśmy zobowiązani za włączenie naszej organizacji do przygotowania i prac Komisji, tym bardziej, że docierają do nas informacje o uczestnictwie w najbliższym posiedzeniu Komisji przedstawicieli rosyjskiego stowarzyszenia międzynarodowych przewoźników drogowych. Pobierz
Pismo do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6115853    Partner - giełda transportowa TimoCom