ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli  

Fakty i mity dotyczące delegowania pracowników

Europejska debata polityczna dotycząca rewizji dyrektywy o delegowaniu oparta jest o fałszywe założenia i często pozostaje oderwana od twardych faktów. Co gorsze, w jej trakcie zatracony został kluczowy dla funkcjonowania całej UE kontekst swobody świadczenia usług, będący jedną z 4 głównych wolności składających się na gospodarczy wymiar całej Wspólnoty – to główne wnioski płynące ze zorganizowanego 16 marca 2017 r.  w Brukseli przez Konfederację Lewiatan seminarium nt. „Rewizja dyrektywy o delegowaniu – tu nie chodzi tylko o delegowanie pracowników… Fakty i mity”. W wydarzeniu uczestniczył także przedstawiciel ZMPD.

Odbywające się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE spotkanie otworzył Jacek Krawczyk – wiceprezes Lewiatana, a równocześnie przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES). Przez pryzmat swojej wielomiesięcznej pracy nad dyrektywą na forum EKES przedstawił zgromadzonym gościom szereg wad propozycji Komisji Europejskiej, która jego zdaniem nie spełnia wielu kryteriów, jakie stawia się obecnie unijnym aktom prawnym. Do jej głównych wad, zdaniem prezesa Krawczyka, należy niewielkie oparcie się o fakty czy zaniedbanie obowiązku przeprowadzenia szerokiego dialogu społecznego, a więc teoretycznie pryncypiów dla Komisji J.C. Junckera, ujętych w zasadach „Better regulation” („Lepsze prawo”). Zaprotestował także przeciw działaniom, które pomysły na wzmocnienie wymiaru socjalnego UE mają zamiar realizować kosztem biedniejszych krajów członkowskich, dla których konkurowanie tańszym kosztem pracy stanowi oczywiste prawo.

W dalszej części debaty głos zabrali m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców z Niemiec, Francji i Szwecji oraz organizacji BusinessEurope, którzy zaprezentowali wspólnie jednoznacznie negatywne stanowisko wobec propozycji nowej dyrektywy. Zarzucili jej brak realizmu w proponowanych rozwiązaniach, ignorowanie faktycznych problemów europejskiej gospodarki (takich jak „praca na czarno”, oszustwa czy wykorzystywanie pracowników) oraz brak rzetelnej analizy skutków nowego prawa. O tym, jakie będą one w rzeczywistości, powiedział dobitnie przedstawiciel szwedzkich pracodawców, według którego lekarstwem na niższy poziom efektywności pracy z krajach zachodnich może być albo jej podniesienie, albo obniżenie jej u konkurentów. To tłumaczy tak duże poparcie dla nowego prawodawstwa w krajach starej Unii. Inni dyskutanci zwrócili jednak uwagę, iż np. w sektorze budowlanym nie ma takich podziałów wśród pracodawców i ich zrzeszeń branżowych, które jednoznacznie opowiadają się przeciw zmianom w PWD.

Na seminarium nie zabrakło również odniesień do sektora transportu, który, jak podkreślili przedstawiciele Lewiatana, ze względu na swoją specyfikę (np. brak stałego miejsca wykonywania pracy) i związane z tym problemy z ewentualnym spełnianiem obowiązków wynikających z dyrektywy (np. obowiązek wcześniejszej notyfikacji) musi pozostać wyłączony z zakresu dyrektywy. Pozostaje mieć nadzieję, że takie same opinie będziemy słyszeć częściej także z ust europejskich decydentów, do tej pory często ignorujących głos środowiska przewoźników drogowych.

Opr. P.S.

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6114358    Partner - giełda transportowa TimoCom