ZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychZMPD - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników DrogowychPrzedstawicielstwo w Brukseli


ZMPDTIRBranżaSzkoleniae-SklepUsługi"Przewoźnik"OgłoszeniaKatalog FirmKontakt

  MENU ZMPD  


  INFORMACJE  

Jakie są postępy prac nad Pakietem Mobilności

27 października 2017 r. z odbyło się w Brukseli kolejne posiedzenie Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego – Transport Drogowy, w którym uczestniczył przedstawiciel ZMPD w UE. Gościem spotkania była Ewa Ptaszyńska z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu (DG MOVE), która przedstawiła informacje dotyczące postępu pracy nad Pakietem Mobilności.

Podsumowując niedawne decyzje Parlamentu i Rady w zakresie dyrektywy o delegowaniu pracowników (PWD), Ewa Ptaszyńska potwierdziła, że zgodnie z przyjętymi stanowiskami obu instytucji, transport pozostaje objęty dotychczasową dyrektywą 96/71 oraz tzw. dyrektywą wdrożeniową. Nowe zasady dotyczące stosowania PWD w transporcie międzynarodowym mają zostać przyjęte w Pakiecie Mobilności, którego propozycję KE przedstawiła w maju 2017 r., a obecnie pracują nad nim Rada i Parlament. W przypadku tej pierwszej instytucji widać już efekty pracy Estończyków, którzy objęli prezydencję w UE. Starają się oni osiągać szybkie postępy w obszarach mniej kontrowersyjnych oraz szukać kompromisów. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż poszczególne kraje nadal prezentują odmienne stanowiska wobec takich zagadnień jak delegowanie czy kabotaż. Raport podsumowujący efekty tych prac zostanie przedstawiony prawdopodobnie 5 grudnia br.

W przypadku Parlamentu Europejskiego wciąż trwają dyskusje o podziale kompetencji w zakresie pracy nad lex specialis pomiędzy komisjami ds. Transportu (TRAN) oraz Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMPL). Generalnie jednak trzeba ocenić, iż PE poczynił niewielkie postępy w pracy na Pakietem.

Analizując efekty dotychczasowych prac oraz przebieg dyskusji nad propozycjami zawartymi w Pakiecie Mobilności można, zdaniem Ewy Ptaszyńskiej, dostrzec kilka obszarów, w których pojawiło się znaczące pole do porozumienia. Dotyczy to m.in. dostępu do zawodu dla przewoźników poniżej 3,5 t. Większość uczestników debaty zgadza się na objęcie ich złagodzoną wersją przepisów Rozporządzenia 1071, mówiących o efektywnej i stabilnej siedzibie oraz odpowiednich zabezpieczeniach finansowych. Pewne kontrowersje wywołuje natomiast kwestia listy kryteriów niezbędnych do spełnienia przez przewoźników powyżej 3,5 t. Podczas gdy KE proponuje, aby poszczególne kraje członkowskie nie mogły już we własnym zakresie dodawać nowych wymogów, wielu uczestników debaty domaga się takiego prawa jako środka poprawiającego efektywność walki z firmami „skrzynkami pocztowymi”.

Mimo iż wiele krajów popiera zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu, pojawiło się ostatnio szereg głosów wskazujących na gotowość do akceptacji bardziej elastycznego podejścia do tej kwestii. Wobec oczywistego faktu braku dostatecznej liczby miejsc noclegowo-parkingowych, coraz częściej mówi się o rezygnacji z tego wymogu i zastąpienia go obowiązkiem zapewnienia kierowcy odpowiednich warunków do odpoczynku, co może oznaczać np. parking wyposażony w odpowiednią infrastrukturę i zaplecze sanitarne. Zdaniem KE należy jednak wcześniej określić pewne normy, jakie tego typu miejsca musiałyby spełnić. W połowie przyszłego roku Komisja zamierza przedstawić wyniki zleconego niedawno badania dotyczącego infrastruktury parkingowej w UE.

W przypadku zapisu dotyczącego powrotu kierowcy do domu wiele kontrowersji budzi sama definicja, która będzie wymagać dodatkowego uszczegółowienia. Pojawiają się głosy, aby odniesieniem była siedziba firmy. Zdaniem Ptaszyńskiej największe poparcie ma opcja możliwości powrotu kierowcy do domu co trzy tygodnie (tak jak chciała Komisja), ale są też pomysły wydłużenia tego okresu. Należy jednak podkreślić, iż powrót do domu ma nie być stosowany automatycznie i jest w zamyśle przywilejem, a nie obowiązkiem pracownika.

Większych kontrowersji nie budzą kwestie dotyczące wzmocnienia współpracy administracyjnej pomiędzy krajami członkowskimi, harmonizacji dotyczących implementacji i systemów szacowania ryzyka. Poparcie zyskuje także pomysł skrócenia okresu przejściowego dla stosowania cyfrowych tachografów. Jednak aby można było zacząć o tym rozmawiać bardziej konkretnie, KE musi się najpierw zapoznać z wynikami zleconej analizy kosztowej.

Na koniec spotkania Ewa Ptaszyńska poinformowała, iż druga część przepisów w ramach Pakietu Mobilności zostanie przyjęta przez Komisję Europejską już 8 listopada 2017 r. Znajdą się w nim m.in. propozycje rewizji Rozporządzenia 1073 o dostępie do rynku przewozów autobusowych i autokarowych oraz dyrektywy o transporcie kombinowanym.

Opr. ZMPD/Bruksela/PS

     
   « powrót

facebook.com/ZMPDwPolsce
youtube.com/user/ZMPD
e-sklep ZMPD
HU-GO
 
 


Regulamin   |    Mapa serwisu   |    Adobe Reader   |    Reklama   |    Wszystkich wejść: 6061533    Partner - giełda transportowa TimoCom