ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

2016-06-24

Francja: od 1 lipca 2016 obowiązuje Loi Macron – najważniejsze kwestieSEKCJA

Od 1 lipca 2016 r. Francja wymaga od firm zagranicznych, zajmujących się transportem osób i rzeczy na jej terytorium, stosowania francuskich przepisów o wynagrodzeniu pracowników delegowanych.  

ZMPD podjęło szereg interwencji w Polsce i na forum unijnym, aby przekazać swój sprzeciw przeciwko narzucaniu zagranicznych przepisów polskim przedsiębiorcom. Te działania prowadzone były wspólnie z innymi państwami unijnymi, ale też krajów spoza UE. W rezultacie Komisja Europejska 16 czerwca 2016 r. wszczęła postępowanie przeciwko Francji w sprawie płacy minimalnej.

Mimo tych działań Francja rozpoczęła egzekwowanie swoich  przepisów od 1 lipca 2016 r.

Poniżej przypominamy najważniejsze wymagania.

Od 1 lipca 2016 r.  wszystkie zagraniczne firmy sektora transportowego, które wykonają chociaż jeden przewóz do/z Francji lub kabotaż, będą musiały wystawić zaświadczenie o delegowaniu dla każdego kierowcy, posiadać przedstawiciela we Francji i rozliczać czas pracy kierowcy na terenie Francji zgodnie z przepisami francuskimi i wypłacać od 9,67 euro brutto za każdą godzinę pracy na jej terytorium.
Przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, wyłączone zostają jedynie przewozy tranzytowe. Będą dotyczyły każdego środka transportu bez względu na jego dmc.


WAŻNE! Przed pierwszym przewozem do Francji  należy:

I. Wystawić kierowcy ZAŚWIADCZENIE o delegowaniu

Firma transportowa, która deleguje pracowników, jest zobowiązana do wystawienia pracownikowi–kierowcy zaświadczenia o delegowaniu.
Zaświadczenia jest ważne maksymalnie 6 miesięcy.
Zaświadczenie musi być sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania.
Zaświadczenie o delegowaniu konkretnego pracownika jest wystawiane w 2 egzemplarzach: jeden dla pracownika (musi znajdować się w kabinie pojazdu) i drugi dla przedstawiciela firmy we Francji.

UWAGA! Zmiana wzoru zaświadczenia o delegowaniu

Na stronach francuskiego ministerstwa  właściwego dla transportu pojawił się w dniu 20 lipca 2016 r. zaktualizowany wzór zaświadczenia o delegowaniu.
Najważniejsze zmiany znajdują się :
w części „Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania za 1 dzień delegacji” usunięto:
 Frais de voyage (cocher la case correspondante):
 Koszty podróży (proszę zaznaczyć odpowiednie pole):
-
w załączniku do zaświadczenia dotyczącego stawki pracownika zmieniono tytuł wiersza na:
 Taux de salaire brut appliqué pendant le détachement (converti en euros le cas échéant):
 Stawka wynagrodzenia brutto mająca zastosowanie podczas oddelegowania (w przeliczeniu na euro):

Nowy wzór zaświadczenia dostępny poniżej.

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Wzór Zaświadczenia w j. angielskim z polskim tłumaczeniempobierz PDF
2Wzór Zaświadczenia przetłumaczony na język polskipobierz PDF
3Wzór zaświadczenia w j.francuskimpobierz PDF
SEKCJA

II. Ustanowić PRZEDSTAWICIELA we Francji

Pracodawca musi ustanowić swojego przedstawiciela we Francji, odpowiedzialnego za kontakty ze służbami kontrolnymi.
Przedstawiciel musi posługiwać się językiem francuskim.
Okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania.

III. LICENCJA

Do czasu uruchomienia w Polsce Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, strona francuska w zaświadczeniu o delegowaniu  będzie akceptować wpis numeru licencji wspólnotowej.

IV. W kabinie pojazdu muszą się znajdować:

1. Zaświadczenie o delegowaniu (w języku francuskim)
2. Umowa o pracę kierowcy (w języku polskim).

Za niewypełnienie nakazów zawartych we francuskich przepisach grożą sankcje karne i administracyjne. Przewidziano mandaty karne od 450 do 750 euro, a kary administracyjne mają wynosić od 2 000 do nawet 500 000 euro.

SEKCJA


Poniżej załączamy informacje, jakie francuski resort transportu zamieścił na swojej stronie internetowej, niezbędne do wykonywania przewozów do Francji od 1 lica 2016 roku.

Materiały te objęte są ochroną prawa autorskiego. Ich kopiowanie i zamieszczanie na innych stronach internetowych jest zabronione. 

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Loi Macron - godziny pracy - tabelapobierz PDF
2Loi Macron - stawki godzinowe tabelapobierz PDF
3Loi Macron - pytania i odpowiedzi NOWEpobierz PDF
SEKCJA


Przedstawiamy rekomendowane przez ZMPD oferty na wykonywanie usług związanych z francuskimi przepisami  Loi Macron.

SEKCJA

Oferta OCRK

Zostań Klientem OCRK i zyskaj dostęp do reprezentanta na terenie Francji na korzystnych warunkach – specjalna oferta dla członków ZMPD

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców eliminuje problemy administracyjne dla firm transportowych i zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez:

- Rozliczenia czasu pracy kierowców na terenie Francji w językach polskim
i francuskim.
- Dostęp do rekomendowanego przez OCRK reprezentanta na preferencyjnych warunkach.
• Opłata miesięczna za usługę Reprezentanta wynosi 65 Euro netto, niezależnie od ilości zatrudnianych kierowców. Faktura jest wystawiana za 6 miesięcy z góry. Przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy zwracana jest nadpłata.
• W przypadku kontroli płacy minimalnej OCRK sporządzi odwołania i wyjaśnienia dla służb kontrolujących. Reprezentant nie będzie pobierał dodatkowych opłat za przekazywanie dokumentów.

- Przygotowanie aneksów do umów o pracę w języku francuskim, zawierających niezbędne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, zapewnią spełnienie przez Państwa obowiązku administracyjnego.
- Pomoc podczas kontroli organów francuskich.
- Optymalne rozliczanie czasu pracy kierowców.
- Sporządzanie odwołań od francuskich decyzji administracyjnych.
- Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki francuskiej płacy minimalnej.
- Atrakcyjną cenę usługi.
- Dostęp do tłumaczeń polsko-francuskich na atrakcyjnych warunkach.
- Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

Specjalna oferta na rozliczanie francuskiej płacy minimalnej

Pragniemy poinformować, że dla członków ZMPD przygotowaliśmy specjalną ofertę:
- RABAT 5% na usługę rozliczania czasu pracy kierowców, obowiązujący przy podpisaniu umowy do 31.12.2016r. Szczegóły oferty dostępne na: www.ocrk.pl/#/oferta
- Rozliczanie płacy minimalnej we Francji BEZ DOPŁAT do końca roku, przy podpisaniu umowy z OCRK na rozliczanie czasu pracy kierowców do 31.07.2016r. Dopiero końcem roku zdecydują Państwo, czy chcą nadal korzystać z usługi rozliczania francuskiej płacy minimalnej.

Aby skorzystać ze specjalnych warunków prosimy o kontakt z naszą infolinią i powołanie się na niniejszą ofertę dla członków ZMPD.
Umów się na spotkanie: 801 006 301

www.ocrk.pl

SEKCJA

#NazwaPobierz
1Ofreta OCRKpobierz PDF
SEKCJA

Oferta francuskiej Kancelarii HSG Avocats Hania Stypulkowska Goutierre

Kancelaria oferuje rabaty dla firm członkowskich ZMPD.

Oferta dla firm delegujących do Francji od 1 do 10 kierowców, stosowana w przypadku zawarcia umowy pisemnej pomiędzy klientem a kancelarią:

1) Ryczałt wstępny oraz opłata za pierwszy miesiąc reprezentacji: 150 € (obejmuje rejestrację klienta w bazie kancelarii, stworzenie teczki, dostosowanie umowy, przekazanie listy dokumentów).
2) Opłata za reprezentację firmy od drugiego do szóstego miesiąca delegowania: 100 € miesięcznie (w razie wznowienia reprezentacji ta kwota będzie miała zastosowanie bez nadwyżki jak powyżej). Rabat dla firm zrzeszonych w ZMPD: 10 €.
3) Opłata za obowiązkowy 18-miesięczny okres przechowywania dokumentów: ryczałt 180 €
4) Opłata za kontakty z urzędnikami w razie kontroli oraz porady prawne: 200 € za godzinę (zamiast 300 €) w tym pierwsza godzina gratis (przekazanie dokumentacji).

Oferta dla firm delegujących do Francji od 11 do 20 kierowców, stosowany w przypadku zawarcia umowy pisemnej pomiędzy klientem a kancelarią:

1) Ryczałt wstępny oraz opłata za pierwszy miesiąc reprezentacji: 150 €
2) Opłata za reprezentację firmy od drugiego do szóstego miesiąca delegowania: 120 € miesięcznie. Rabat dla firm zrzeszonych w ZMPD: 10 €.
3) Opłata za obowiązkowy 18-miesięczny okres przechowywania dokumentów: ryczałt 180 €
4) Opłata za kontakty z urzędnikami w razie kontroli oraz porady prawne: 200 € za godzinę w tym pierwsza godzina gratis (przekazanie dokumentacji).

Oferta dla firm delegujących do Francji powyżej 20 kierowców stosowany w przypadku zawarcia umowy pisemnej pomiędzy klientem a kancelarią:

1) Ryczałt wstępny oraz opłata za pierwszy miesiąc reprezentacji: 150 €
2) Opłata za reprezentacje firmy od drugiego do szóstego miesiąca delegowania:
180 € miesięcznie od 21 do 49 kierowców. Rabat dla firm zrzeszonych w ZMPD: 20 €
350 € miesięcznie od 50 do 99 kierowców. Rabat dla firm zrzeszonych w ZMPD: 20 €
Plus 150 € za każdy dodatkowy próg 50 kierowców.

3) Opłata za obowiązkowy 18-miesięczny okres przechowywania dokumentów: ryczałt 180 €
4) Stawka za kontakty z urzędnikami w razie kontroli oraz porady prawne: 200 € za godzinę w tym pierwsza godzina gratis (przekazanie dokumentacji).

Kwoty za okres 6-miesięczny i przechowanie przez 18 miesięcy są płatne z góry.
Kancelaria posiada również opracowany wzór umowy.
Kancelaria może także odpłatnie dokonać wstępnego audytu i oceny dokumentów przewoźników.

Kontakt:
http://www.hsgavocat.eu/

SEKCJA

Oferta francuskiej Kancelarii Copernic Avocats

Kancelaria oferuje członkom ZMPD pełnienie funkcji reprezentanta na terenie Francji.
Proponuje specjalną cenę za swoje usługi dla członków ZMPD, która wynosi 90 euro (zamiast 100) na okres 6 miesięcy (czyli 15 euro / miesiąc) za objęcie funkcji reprezentanta w odniesieniu do jednego kierowcy plus opłata jednorazowa od przewoźnika/firmy w wysokości 450 euro.

Kontakt:

Lucien Peczynski COPERNIC AVOCATS

Warszawa, Plac Defilad 1/1307 (PKiN)
tel. 48 22 656 6393
fax 48 22 656 6394
www.copernic-avocats.pl

Paryż, 4 rue Balzac - 75008
tel. 33 (0)1.45.63.15.15
fax 33 (0)1.45.63.15.16

www.copernic-avocats.com


 

SEKCJA

Oferta MKonsulting

Świadczenia usług w zakresie przedstawicielstwa na terenie Francji.
69 euro/miesiąc od firmy dla 1-10 pracowników delegowanych lub
28 euro/miesiąc za jednego pracownika.
10 % zniżki dla członków ZMPD.
Płatność z góry za pierwsze 6 miesięcy.

Kontakt
tel. 00 336 66944460
e-mail: mkp@mkonsulting.fr

SEKCJA
     
# Tagi użyte w informacji:
Loi Macron
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     THB  0,1242     USD  3,7255     AUD  2,8775     HKD  0,4806     CAD  2,9339     NZD  2,6769     SGD  2,8077     EUR  4,5354     HUF  1,2711     CHF  4,2102     GBP  5,0920     UAH  0,1324     JPY  3,5940     CZK  0,1737     DKK  0,6096     ISK  2,8925     NOK  0,4391     SEK  0,4495     HRK  0,5997     RON  0,9302     BGN  2,3189     TRY  0,5044     ILS  1,1381     CLP  0,5193     PHP  0,0775     MXN  0,1877     ZAR  0,2473     BRL  0,6962     MYR  0,9214     RUB  0,0499     IDR  2,6543     INR  5,1048     KRW  0,3368     CNY  0,5752     XDR  5,3812     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD