ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

2013-05-13

Zebrania Regionalne 2013 - RELACJASEKCJA

26 września: Zebranie Regionu Warmińsko - Mazurskiego ZMPD: najpiękniejsze..., ale pełne emocji

W pięknych, historycznych wnętrzach Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyło się zebranie regionalne przewoźników z Regionu Warmińsko-Mazurskiego ZMPD. Obradom przewodniczył Aleksander Reisch, funkcję sekretarza uczestnicy obrad powierzyli Bogusławowi Kamińskiemu. Przewoźnicy przyjechali liczną grupą. 42 uczestników zebrania przy 172 członkach ZMPD w regionie stawia warmińsko-mazurskie w rankingu frekwencji na niekwestionowanym pierwszym miejscu wśród wszystkich zebrań regionalnych.

Prezes ZMPD informował obszernie o kryzysie systemu TIR wywołanym zapowiedzianym przez rosyjską służbę celną żądaniem dodatkowych gwarancji celnych.

Dyskusja o bieżących problemach transportu dotyczyła też zezwoleń rosyjskich - przewoźnicy chcieli wiedzieć co będzie, kiedy przestanie obowiązywać trzyletnie porozumienie polsko-rosyjskie. Jan Buczek przestrzegał przed łamaniem przepisów rosyjskich i dostarczaniem tym samym argumentów za weryfikacją korzystnego dla naszych przewoźników kontyngentu.
  
Wiele emocji wywołało seminarium poświęcone zmianom w systemie viaTOLL. Zastępca dyrektora Departamentu Transportu ZMPD - Piotr Mikiel, mówił o różnicy poglądów w sprawie kar w systemie viaTOLL pomiędzy rządem a organizacjami przewoźników. Rząd chce obarczyć przedsiębiorców odpowiedzialnością za wykroczenia popełniane przez kierowców - przewoźnicy kategorycznie się na to nie zgadzają.

Ważną częścią zebrania były informacje nt. działalności organów statutowych. Prezentowali je prezes Jan Buczek, przewodniczący Rady Aleksander Reisch, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Stefan Przastek oraz dyrektor generalny Wiesław Starostka.  
 
Informacja własna ZMPD.
Opr. SJ


25 września: Zebranie Regionu Pomorskiego ZMPD: rozmowy o tym, co szwankuje

Przewoźnicy z województwa pomorskiego spotkali się w środę, 25 września, w Zawiatach na zebraniu regionalnym ZMPD. Najważniejsze tematy dyskusji to szkolenie kierowców, stawki podatku od środków transportu, system viaTOLL i kryzys systemu TIR w Rosji.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia szefowi regionu pomorskiego ZMPD Rafałowi Olszewskiemu odznaczenia MTBiGM "Zasłużony dla Transportu".

Uczestnicy zebrania zapoznali się z informacjami nt. działalności organów statutowych. Jan Buczek mówił o pracach Zarządu, Jan Oleksiuk - Komisji Rewizyjnej, Sławomir Kostjan - Rady ZMPD.

Tomasz Rejek krytykował przepisy dotyczące szkolenia kierowców. Doprowadziły one do zaniżenia poziomu kształcenia, a nawet do tworzenia fikcji polegającej na kupowaniu zaświadczeń. ZMPD prowadzi rozmowy w sprawie przywrócenia nauczania kierowców w szkołach publicznych. Doraźnym rozwiązaniem może być finansowanie szkolenia poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Działania w tym kierunku Zrzeszenie prowadzi od kilku miesięcy wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Andrzej Olechnicki podniósł problem rosnących podatków od środków transportu, a także wielkich różnic stawek w poszczególnych gminach. Reakcją ZMPD na ten problem jest uruchomienie Akademii Samorządowej ZMPD, która ma przygotowywać do aktywności w samorządach terytorialnych oraz do kandydowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Duża część spotkania poświęcona była informacji Jana Buczka w sprawie przyszłości systemu TIR w Rosji oraz seminarium nt. zmian w systemie viaTOLL, przeprowadzonym przez wicedyrektora Departamentu Transportu ZMPD Piotra Mikiela.  
 
Informacja własna ZMPD.
Opr. SJ
 


16 kwietnia: zebranie regionalne ZMPD w Zamościu: kolejki, kolejki...

- Gdyby nie obecność Pań można by jednym słowem powiedzieć, jaka jest sytuacja w transporcie - tak prezes ZMPD Jan Buczek rozpoczął na Zebraniu Regionalnym Członków ZMPD w Zamościu wystąpienie na temat problemów branży. Nadpodaż usług skutkująca niską opłacalnością, ciągły wzrost liczby nowych firm, liczne patologie, np. kolejki na granicy, to najpoważniejsze powody, dla których życie przewoźników nie jest obecnie łatwe. Dyskusję zdominował temat gigantycznych kolejek na przejściach.

W zebraniu uczestniczyło ok. 50 przewoźników z regionu lubelskiego. Obradom przewodniczył Tadeusz Gajownik, a funkcję sekretarza zebrania uczestnicy powierzyli Zofii Stępnickiej. Zebranie otworzył wiceprzewodniczący Rady ZMPD Sławomir Kostjan.

Przewoźnicy wysłuchali między innymi informacji na temat zmiany ustawy określanej mianem pakietu drogowego, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Omawiane też były postulaty środowiska w sprawie zmian przepisów regulujących funkcjonowanie systemu viaToll. Najwięcej zastrzeżeń w tej sprawie dotyczy systemu karania za brak wniesionej opłaty. Zdaniem przewoźników na firmy posiadające aktualne umowy nie powinny być nakładane kary. Firmy takie powinny mieć możliwość uzupełniania zaległych opłat.

Przemysław Panas złożył podziękowanie za pomoc prawną w Rosji udzieloną jego firmie przez ZMPD. Dzięki działaniom Zrzeszenia udało się dziesięciokrotnie zmniejszyć wysokość kary za nieprawidłowo wypełnione dokumenty CMR.

Informacja własna ZMPD.
Opr. SJ17 kwietnia: Wybory delegatów na Zebraniu Regionu Podkarpackiego ZMPD

Uczestnicy Zebrania Członków ZMPD z Regionu Podkarpackiego w Nowej Wsi koło Rzeszowa wybrali dwóch nowych delegatów: Józefa Chrunika i Roberta Hnata. Poprzedni delegaci utracili mandaty z w wyniku zaprzestania działalności lub zmiany lokalizacji firmy.

Obradom przewodniczył Tadeusz Furmanek. Funkcję sekretarza powierzono Andrzejowi Kucy. Prezes ZMPD, Jan Buczek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu, Sławomir Kostjan - Rady, a Wojciech Sienicki - Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji dominowały uwagi na temat słabnącej pozycji konkurencyjności polskich firm transportu drogowego. Polacy osiągnęli sukces w negocjacjach kontyngentu zezwoleń rosyjskich, ale sytuacja przewoźników jeżdżących na wschód jest trudna. Doskonalenia wymaga działanie systemu viaToll, brakuje dobrych parkingów i infrastruktury, problem wciąż stanowi działalność ITD, która nie służy ochronie polskich przedsiębiorców. Ogromny problem to kolejki na granicy.

Kazimierz Czaja otrzymał brązową odznakę Zasłużony dla ZMPD, którą przyznano mu z okazji jubileuszu 55-lecia, a której nie miał okazji wcześniej odebrać.

Informacja własna ZMPD.
Opr. SJ18 kwietnia: Zebranie Regionalne w Krakowie - głód rąk do pracy

Skąd wziąć dobrze wyszkolonych kierowców - to temat, który zdominował dyskusję na Zebraniu Regionalnym ZMPD w Krakowie. Uczestniczyło w nim ok. 30 przewoźników. Brak sprawnego systemu szkolenia kierowców to jeden z powodów słabnącej kondycji branży. Szkolenie jest złe i kosztowne. Pracodawcy, którzy szkolą za własne pieniądze - tracą, bo wyszkoleni kierowcy odchodzą. Szkoły publiczne kształcą przyszłych bezrobotnych a nie mogą kształcić kierowców, bo takiego zawodu nie ma w wykazie MEN. Prezes ZMPD Jan Buczek nawiązując do sygnalizowanych kłopotów z jakością pracy kierowców przekazał informacje na temat starań ZMPD o stworzenie w Unii Europejskiej rejestru kierowców. Rejestr chroniłby przewoźników przed zatrudnianiem osób o złej opinii.

Wśród innych przyczyn słabnącej pozycji konkurencyjnej polskiego transportu przewoźnicy wymieniali nadpodaż usług, absurdy administracyjne i działalność służb kontrolnych, które mnożąc kary nie służą branży transportowej tylko fiskusowi.

Jan Buczek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu ZMPD, Zbigniew Sieńko - Rady ZMPD, a Jan Oleksiuk - Komisji Rewizyjnej.

Wiosennej edycji zebrań regionalnych towarzyszą seminaria. Duże zainteresowanie uczestników wywołała informacja przekazana przez wicedyrektora Departamentu Transportu ZMPD Piotra Mikiela na temat zmian w przepisach regulujących wykonywanie transportu drogowego. Na podpis Prezydenta RP czeka nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynikająca ze zmian przepisów unijnych określanych mianem pakietu drogowego. Zawiera ona zmienione przepisy dotyczące uzyskiwania licencji, definicji bazy transportowej, potwierdzania dobrej reputacji przedsiębiorcy oraz potwierdzania jego zdolności finansowej do prowadzenia działalności. Nowe przepisy wejdą w życie pod koniec lipca.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń, Euzebiusz Jasiński przekazał informację na temat powołania komisji ds. ubezpieczeń. Komisja analizuje sposoby ochrony branży przed radykalnym wzrostem cen polis OC ciągników siodłowych.
Opr. ZMPD/SJ23 kwietnia: W Bydgoszczy o kontrolach, paliwie i zezwoleniach

Zebranie członków ZMPD z regionu kujawsko-pomorskiego odbyło się we wtorek, 23 kwietnia, w Bydgoszczy. Obradom przewodniczył Dionizy Woźny, a funkcję sekretarza pełnił Tadeusz Grzelak. Zgodnie z regulaminem zebrań przewoźnicy wysłuchali trzech sprawozdań z prac organów statutowych ZMPD. O pracach Zarządu informował prezes ZMPD Jan Buczek, przewodniczący Rady Aleksander Reisch i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Przastek.

Dużo uwagi w czasie dyskusji przewoźnicy poświęcili kontrolom prowadzonym przez Inspekcję Transportu Drogowego, a także przez służby kontrolne w innych krajach, zwłaszcza w Niemczech. Prezes ZMPD mówił o aktywności Zrzeszenia, mającej uchronić polskich przewoźników przed niemieckimi karami za zmodyfikowane zbiorniki paliwa, jeżeli zbiorniki te posiadają odpowiednią homologację. Dionizy Woźny konkludując dyskusję o kontrolach zwrócił uwagę na potrzebę stałej współpracy środowiska z ITD.

Przewodniczący Rady przypomniał o nierozwiązanym wciąż problemie ograniczenia do 600 litrów ilości paliwa, które można wwozić do Polski. Zgromadzenie Ogólne Delegatów ZMPD zobowiązało Zarząd do działań na rzecz zniesienia limitu, ale sprawa ta wywołuje kontrowersje wśród przewoźników z różnych stron kraju. W efekcie różnicy zdań wśród przewoźników administracja rządowa unika rozwiązania tego problemu. Przeciwnicy zniesienia ograniczenia podnoszą argument nielegalnego handlu paliwem. Zdaniem ZMPD nielegalny handel powinien zostać ukrócony przez policję i inne służby, bo stanowi wielkie zagrożenie dla interesów uczciwie działających firm.

Przewoźnicy pytali o zezwolenia międzynarodowe. Zwracali uwagę na fakt, że pozytywna zmiana, jaką było zwiększenie liczby zezwoleń rosyjskich, rozbija się w praktyce o problemy z zezwoleniami białoruskimi. Jan Buczek informował o dodatkowych ilościach zezwoleń płatnych, które udało się wynegocjować na bieżący rok, zaznaczając, że brak pewności czy zabezpiecza to potrzeby dotyczące przewozów na wchód, wymusza reglamentowanie tych zezwoleń.

Dyskusję o problemach transportu poprzedziło seminarium na temat zmian w przepisach dotyczących transportu oraz perspektywach rynku ubezpieczeniowego. W zebraniu uczestniczyło ok. 40 przewoźników.

Informacja własna ZMPD.
Opr. SJ24 kwietnia: region mazowiecki I spotkał się w Morach

Członkowie ZMPD z regionu mazowieckiego I spotkali się 24 kwietnia w Morach. Zgodnie z przyjetą w tym roku regułą zebrań regionalnych spotkanie rozpoczęto od seminarium na tematy bieżące. Pierwsze dotyczyło zmian w ustawie o trasporcie drogowych w związku z unijnym pakietem drogowym, czyli zestawem trzech rozporządzeń unijnych, a poprowadził je zastępca dyrektora Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel. Drugie, poświęcone aktualnym problemom związanym z ubezpieczeniami, prowadził dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD Euzebiusz Jasiński.

Członkowie organów statutowych ZMPD przedstawili sprawozdania z działalności w ostatnim okresie; Artur Kamiński z prac Zarządu, Bogusław Zimny z prac Rady, a Tadeusz Gajownik z prac Komisji Rewizyjnej.

Podczas dyskusji omawiano wiele bieżących spraw, w tym dotyczące szczególnie dotkliwych w ostatnim tygodniu kolejek na przejściach granicznych i rekwirowania pojazdów na Litwie i Białorusi za przemyt papierosów przez kierowców. Problemem dla przewoźników są też zbyt długie terminy płatności za zrealizowane usługi transportowe i wysokie ceny paliw, przy równoczesnych niskich stawkach frachtów. Przewoźnicy domagają się, aby wreszcie zracjonalizowano system naliczania i egzekwowania kar za przjeazd po drogach płatnych.

Informacja własna ZMPD. Opr. TW


SEKCJA


SPONSORZY ZEBRAŃ REGIONALNYCH: 

 - Mercedes Benz
- TimoCom
- Lutz Assekuranz, Krismar
- Krajowy Rejestr Długów
- Continental
- RN-Card
- Transpass
- CTC Cracow Truck Center
- Sobiesław Zasada Automotive

 

 

     
# Tagi użyte w informacji:
przewoźnikdrogazebrania regionalnezezwoleniakierowcaJan Buczekprezes ZMPDkomisja rewizyjnakaraczłonek ZMPDpaliwodelegatprzewodniczącyubezpieczeniegranicaustawaograniczeniaRada ZMPDregion ZMPDszkoleniebiałoruskiseminariumzezwolenia rosyjskieviatoll600 litrówkontyngent zezwoleńkrajowy rejestr długówlicencjaAleksander ReischArtur Kamińskibaza transportowaBiałoruśhomologacjaCMRjubileuszdroga płatnaLitwamandatrządszkolenie kierowcówzimaUnia EuropejskaWojciech Sienickiwschódzabezpieczeniezarządzarząd ZMPDRosjaprzejście graniczneMENniemieckipakiet drogowypapierospojazdpolicjaPolskapracodawcaprezydent RPzezwolenia białoruskie
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     THB  0,1181     USD  3,8915     AUD  2,8587     HKD  0,5005     CAD  3,0972     NZD  2,7100     SGD  2,8611     EUR  4,5858     HUF  1,2687     CHF  4,2381     GBP  5,3582     UAH  0,1442     JPY  3,5305     CZK  0,1782     DKK  0,6166     ISK  3,0860     NOK  0,4359     SEK  0,4481     HRK  0,6090     RON  0,9319     BGN  2,3447     TRY  0,4545     ILS  1,1919     CLP  0,5106     PHP  0,0773     MXN  0,1936     ZAR  0,2610     BRL  0,7481     MYR  0,9200     RUB  0,0525     IDR  2,6871     INR  5,2260     KRW  0,3369     CNY  0,6003     XDR  5,5347     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD